Bjørvika via Instagram

Losæter er en ny kulturinstitusjon i Bjørvika dedikert til kunst og urbant jordbruk initiert og utviklet av kunstnergruppen Futurefarmers. En jordprosesjon markerte starten på  institusjonen sommeren 2015. Losæter inneholder aktiviteter i regi av Flatbread Society, Herligheten Parsellkollektiv, Oslo Byrøkt og bybonden. Der er en åker med urkorn, levende matjord, pallerkarmer, grønnsaksbed, kompostering og sommeren 2016 bygges et skulpturelt bakehus.
Et av de viktigste byplanmessige grepene for Bjørvika er de syv allmenningene og havnepromenaden
Når Bjørvika er ferdig utbygget vil den nye bydelen romme 4.500 boliger og 20.000 vil ha sin arbeidsplass her. I tillegg til bolig og næringsbygg inneholder Bjørvika tre sentrale kulturbygg: Operaen (åpnet i 2008), Deichmanske hovedbibliotek og Munchmuseet som åpner i 2020 og en barne- og ungdomsskole med Losæter og Kongsbakken som nærmeste naboer skal etter planen åpne i 2022.

Ferdigstilte boliger ved utløpet av 2017 var 1355. Planlagt ferdigstilte boliger i perioden 2018 - 2020 er 870.
Forholdet mellom land og vann er sentralt for Bjørvika og gis spesiell oppmerksomhet ved utformingen av offentlige rom
Bjørvika kjennetegnes av yrende badeliv, lav trafikkbelastning og bærekraftige løsninger. Det er bredden på miljøsatsingen som er Bjørvikas varemerke, og omfatter alle bygninger og fysisk infrastruktur som parker, plasser, sjøpromenader og veier. Ambisjonen er å være god på alle de 13 miljøtemaene som overordnet miljøoppfølgingsprogram omfatter.

KONTAKT OSS

Kart

Eiere