Bjørvika via Instagram

Losæter er en ny kulturinstitusjon i Bjørvika dedikert til kunst og urbant jordbruk initiert og utviklet av kunstnergruppen Futurefarmers. En jordprosesjon markerte starten på  institusjonen sommeren 2015. Losæter inneholder aktiviteter i regi av Flatbread Society, Herligheten Parsellkollektiv, Oslo Byrøkt og bybonden. Der er en åker med urkorn, levende matjord, pallerkarmer, grønnsaksbed, kompostering og sommeren 2016 bygges et skulpturelt bakehus.
Et av de viktigste byplanmessige grepene for Bjørvika er de syv allmenningene og havnepromenaden
Når Bjørvika er ferdig utbygget vil den nye bydelen romme 5.000 boliger og 20.000 vil ha sin arbeidsplass her. Ferdigstilte boliger ved utløpet av 2014 var 700. Planlagt ferdigstilte boliger i 2015 er ca. 250 og rundt 400 i 2016.
Forholdet mellom land og vann er sentralt for Bjørvika og gis spesiell oppmerksomhet ved utformingen av offentlige rom
Bjørvika er et foregangsområde for miljø og bærekraftig utvikling.

KONTAKT OSS

Kart

Eiere