Opphavsrett 3D-modell for Bjørvika

31. oktober 2014

Illustrasjoner knyttet til modellen skal ved offentlig bruk krediteres:

"© 3D-modell Bjørvika www.bjorvikautvikling.no/3d-modell (dato)".

En samarbeidsavtale for forvaltning, drift og videreutvikling av en digital modell for Bjørvika og Oslo S - området er inngått mellom en rekke parter involvert i utbyggingen i og rundt Bjørvika.

Modellen gir et 3-dimensjonalt bilde av plansituasjonen og utbyggingssituasjonen i det angitte området i to versjoner - i en basismodell og en geometrimodell.

Det er klare avgrensninger knyttet til ekstern bruk av denne digitale bymodellen.

For spørsmål angående bruk og tilgang til modellen, ta kontakt med sekretariatet for samarbeidsavtalen.

Sekretariatets sammensetning og kontaktinformasjon:

Rolf Thore Bekkhus, Oslo kommune Plan- og bygningsetaten (leder av sekretariatet) - rolf.bekkhus@pbe.oslo.kommune.no
• Marte Vidje, Oslo kommune Plan- og bygningsetaten, marte.vidje@pbe.oslo.kommune.no
• Torbjørn Tveiten, ViaNova Plan- og Trafikk AS - torbjorn.tveiten@vianova.no
• Vibeke Hermanrud, Bjørvika Utvikling - vibeke@bjorvikautvikling.no

Samarbeidsavtalen består av følgende parter:

• ViaNova Plan og Trafikk AS (ViaNova)
• Oslo kommune Plan- og bygningsetaten (PBE)
• Bjørvika Infrastruktur AS (BI)
• Oslo S Utvikling (OSU)
• HAV Eiendom AS (HAV E)
• Rom Eiendom AS (ROM)
• Jernbaneverket (JBV)
• Kultur- og idrettsbygg - Oslo kommune (KID)
• D1a Utvikling AS (D1a)
• Oslo kommune Bymiljøetaten (BYM) 
• Eiendom og byfornyelsesetaten (EBY)
• Linstow
• Statsbygg
• Entra
• Stor-Oslo Eiendom

Eksempel på stillbilde per juni 2016:


Statuskart over utbyggingen per aug 2016:

Flere nyheter

KONTAKT OSS

Kart

Eiere