Opphavsrett 3D-modell for Bjørvika og Oslo S-området

Illustrasjoner knyttet til modellen skal ved offentlig bruk krediteres:

«© 3D-modell Bjørvika og Oslo S-området www.bjorvikautvikling.no/3d-modell/ (dato)».

En samarbeidsavtale for forvaltning, drift og videreutvikling av en digital modell for Bjørvika og Oslo S-området ble inngått i 2014 mellom en rekke parter involvert i utbyggingen i og rundt Bjørvika.

Modellen gir et 3-dimensjonalt bilde av plansituasjonen og utbyggingssituasjonen i det angitte området i to versjoner – i en basismodell og en geometrimodell.

Det er klare avgrensninger knyttet til ekstern bruk av denne digitale bymodellen.

For spørsmål angående bruk og tilgang til modellen, ta kontakt med sekretariatet for samarbeidsavtalen.

Sekretariatets sammensetning og kontaktinformasjon:

• Rolf Thore Bekkhus, Oslo kommune Plan- og bygningsetaten (leder av sekretariatet) – rolf.bekkhus@pbe.oslo.kommune.no
• Paul Koefoed, Oslo kommune Plan- og bygningsetaten, paul.koefoed@pbe.oslo.kommune.no
• Torbjørn Tveiten, ViaNova Plan- og Trafikk AS – torbjorn.tveiten@vianova.no
• Vibeke Hermanrud, Bjørvika Infrastruktur – vibeke@bjorvikautvikling.no

 

Samarbeidsavtalen består av følgende parter:

• ViaNova Plan og Trafikk AS (ViaNova)
• Oslo kommune Plan- og bygningsetaten (PBE)
• Bjørvika Infrastruktur AS (BI)
• Oslo S Utvikling (OSU)
• HAV Eiendom AS (HAV E)
• Bane NOR (tidligere Rom Eiendom AS og Jernbaneverket)
• Kultur- og idrettsbygg – Oslo kommune (KID)
• Oslo kommune Bymiljøetaten (BYM)
• Eiendom og byfornyelsesetaten (EBY)
• Undervisningsbygg
• Ruter
• Braathen Eiendom
• Kommunal Landspensjonskasse (KLP)
• Statsbygg
• Skanska

Eksempel på stillbilde per juni 2019:

Statuskart over utbyggingen per juni 2019: