Illustrasjoner knyttet til modellen skal ved offentlig bruk krediteres:

«© 3D-modell Bjørvika og Oslo S-området https://www.3dbjorvika.no/kreditering/ (dato)».

En samarbeidsavtale for forvaltning, drift og videreutvikling av en digital modell for Bjørvika og Oslo S-området ble inngått i 2014 mellom en rekke parter involvert i utbyggingen i og rundt Bjørvika.

Modellen gir et 3-dimensjonalt bilde av plansituasjonen og utbyggingssituasjonen i det angitte området i to versjoner – i en basismodell og en geometrimodell.

Det er klare avgrensninger knyttet til ekstern bruk av denne digitale bymodellen.

For spørsmål angående bruk og tilgang til modellen, ta kontakt med sekretariatet for samarbeidsavtalen.

Kontaktinformasjon, oversikt over samarbeidspartnerne of for å får innsikt i modellens  teknologiske nyvinninger gå til:

>>> www.3dbjorvika.no

Eksempel på stillbilder datert september 2020:

Statuskart over utbyggingen per juni 2019: