Allmenningene i Bjørvika

Et av de viktigste byplanmessige grepene for Bjørvika er de syv allmenningene og havnepromenadenAllmenningene strekker seg som åpne forbindelser fra det som er byområder i dag, gjennom de nye byutviklingsområdene og ned til fjorden og promenaden. De offentlige byrom er viktige i en velfungerende by.

 • Allmenningen er av stor betydning som historiefortellende element, og derfor viktig for Osloborgernes identitet.
 • Bispekilen er en visuell og funksjonell forbindelse mellom Middelalderparken og fjorden.
 • Festningsallmenningen er en grønn forbindelse fra Kvadraturen til Bjørvika og Fjorden.
 • Kongsbakken formidler en historisk visuell forbindelse fra Mariakirkens ruiner til Akershus festning.
  Det vil også være en kobling til  Festningsallmenningen på den andre siden av Bjørvika.
 • Loallmenningen blir et stort offentlig friområde og Lohavns lokale senter.
 • Operaallmenningen er forbindelsen mellom Jernbanetorget og fjorden. 
  Operaallmenningen er sentralt plassert mellom Jernbanetorget og Operaen og fjorden og foran Nye Deichmanske Hovedbibliotek. 
 • Stasjonsallmenningen er et sentralt byrom i Bispevika med Akrobaten bro over sporområdet fra Grønland.
 • I 2004 kåret et jury vinneren av det overordnede konseptet for allmenningene. 
  Det var basert på en åpen internasjonal idé- og prosjektkonkurranse utlyst i 2003.

KONTAKT OSS

Kart

Eiere