Havnepromenaden og gater

Forholdet mellom land og vann er sentralt for Bjørvika og gis spesiell oppmerksomhet ved utformingen av offentlige rom. Havnepromenaden vil få et variert romforløp og tilrettelegges for et variert sosialt liv med mulighet for opphold, rekreasjon, samt sosiale og publikumsrettede aktiviteter. Bjørvika knyttes til resten av byen med flere nye gater og broer.

  • Havnepromenaden i Bjørvika kommer til å bli 2,8 kilometer når den står ferdig.
  • Trelastgata, Operagata, Lohavngata og alle tverrforbindelser mellom kollektivgater og hovedveinett 
    bygges av Bjørvika Infrastruktur, og Statens vegvesen har ansvar for utbyggingen av hovedveisystemet.
  • Sjøbadet åpnet i juni 2015. Det er en flytende park på rundt fem dekar og en forlengelse av parken på land ytterst på Sørengutstikkeren.
  • Det viktigste grepet som har blitt tatt i det overordnede trafikksystemet i Bjørvika består av Operatunnelen som åpnet i 2010. Den går mellom et kryss på Sørenga og et kryss ved Havnelagert.
  • Det overordnete trafikksystemet i Bjørvika består av en undersjøisk hovedveiforbi.
    Bjørvikatunnelen åpnet i 2010 og går mellom et kryss på Sørenga og et kryss ved Havnelageret.
  • Teknisk infrastruktur omfatter vann og avløp, fjernvarme, høyspenningsanlegg og IKT-anlegg.

KONTAKT OSS

Kart

Eiere