Havnepromenaden og gater

Forholdet mellom land og vann er sentralt for Bjørvika og gis spesiell oppmerksomhet ved utformingen av offentlige rom. Havnepromenaden vil få et variert romforløp og tilrettelegges for et variert sosialt liv med mulighet for opphold, rekreasjon, samt sosiale og publikumsrettede aktiviteter. Bjørvika knyttes til resten av byen med flere nye gater og broer.

  • Havnepromenaden i Bjørvika kommer til å bli 2,8 kilometer når den står ferdig. I dag er Langkaia og havnepromenaden rundt hele Sørengautstikkeren ferdig. Bjørvika Infrastruktur AS er ansvarlig for utbyggingen av både havnepromenaden, sjøbadet på Sørenga og de syv allmenningene.
  • Sjøbadet åpnet i juni 2015. Det er en flytende park på rundt fem dekar og en forlengelse av parken på land ytterst på Sørengutstikkeren.
  • Det viktigste grepet som har blitt tatt i det overordnede trafikksystemet i Bjørvika består av Operatunnelen som åpnet i 2010. Statens vegvesen har ansvar for utbyggingen av hovedveinettet som bl.a. består av Dronning Eufemias gate og Kong Håkon 5s gate. Trelastgata, Operagata, Lohavngata og alle tverrforbindelser mellom kollektivgater og hovedveinett bygges av Bjørvika Infrastruktur.
  • Teknisk infrastruktur omfatter vann og avløp, fjernvarme, høyspenningsanlegg og IKT-anlegg.

KONTAKT OSS

Kart

Eiere