Havnepromenaden og gater

Forholdet mellom land og vann er sentralt for planen og skal gis spesiell oppmerksomhet ved utformingen av områdets offentlige rom. Havnepromenaden vil få et variert romforløp og tilrettelegges for et variert sosialt liv med mulighet for opphold, rekreasjon, samt sosiale og publikumsrettede aktiviteter. Bjørvika knyttes til resten av byen med flere nye gater og broer.

  • Havnepromenaden i Bjørvika kommer til å 2,8 kilometer når den står ferdig. I dag er Langkaia og havnepromenaden langs Sørengautstikkeren ferdig.
  • Det overordnete trafikksystemet i Bjørvika består av Operatunnelen som åpnet i 2010 mellom et kryss på Sørenga og et kryss ved Havnelagert. Bjørvika knyttes til resten av byen via en ny gate over Sørenga (Håkon den 5. gate) og en ny gate langs Langkaia ved Havnelageret (Langkaigata). Trafikken går så videre innover i byen via en ny gate (Dronning Eufemias gate) og over sporområdet via Nylandsveien og en ny bro til Schweigaardsgate (Østre tangent).
  • Teknisk infrastruktur omfatter alt fra vann og avløp, til IKT, fjernvarme, veier og broer.
  • Det overordnete trafikksystemet i Bjørvika består av en undersjøisk hovedveiforbi mellom et kryss på Sørenga og et kryss ved Havnelageret.

KONTAKT OSS

Kart

Eiere