Bjørvikatunnelen

Det overordnete trafikksystemet i Bjørvika består av en undersjøisk hovedveiforbi.
Bjørvikatunnelen åpnet i 2010 og går mellom et kryss på Sørenga og et kryss ved Havnelageret.


(Ill: SVRØ)

Bjørvikatunnelen har seks gjennomgående kjørefelt og med planskilte kryss som gir tilknytning til eksisterende gatenett ved Havnelageret og på Sørenga. I krysset ved Havnelageret knyttes rampe med opp- og nedkjøring fra tunnelen til Rådhusgata. Rampen ligger på bysiden av Havnelageret. Påkjøring til østgående løp i tunnelen skjer fra Skippergata syd for Havnelageret. Sørengkrysset er utformet slik at adkomst fra Ekebergtunnelen og Mosseveien til byen skjer via rundkjøring på Mosseveien og bro ned på Sørenga. Av kapasitetsmessige hensyn har krysset i tillegg sekundære veiforbindelser, hvorav en er lagt i fjell. 

Tunnelen vil ta mye trafikken som opprinnelig gikk gjennom Bjørvika og over Bispelokket som nå er fjernet. Illustrasjon under viser trafikkberegninger i Bjørvika i 2015. 

KONTAKT OSS

Kart

Eiere