Teknisk infrastruktur

Teknisk infrastruktur omfatter vann og avløp, fjernvarme, høyspenningsanlegg og IKT-anlegg.

 

Bjørvika Infrastruktur AS har et samlet ansvar for bygging og koordinering av teknisk infrastruktur som omfatter:

  • Hovedanlegg for vann, avløp og overvann
    BI har avtale om planlegging, prosjektering og prosjekt- og byggledelse for anlegget. Oslo Kommunes Vann- og Avløpstetat er byggherre og har ansvaret for anleggene. 

 

  • Anlegg for fjernvarme, høyspentanlegg og IKT
    Hafslund Varme AS er byggherre for og skal levere fjernvarmeanleggene i Bjørvika. Hafslund Nett AS skal bygge ut høyspentnettet i Bjørvika. BI bygger føringsveiene på vegne av Hafslund Nett AS. BI bygger også føringsveiene for IKT kabelnett. Bjørvika IKT AS er byggherre.

  • Offentlige veier, broer, gang- og sykkelveier, parker, allmenninger og kaifronter
    BI har også ansvaret for prosjektering, bygging og finansiering av anleggene.

Under: Oslo Kommunes Vann- og avløpstetat bygger et nytt moderne avløpsnett i Oslo som de kaller for Midgardsormen. Dette vil føre til renere vann i Akerselva og Bjørvika. (foto/ill: VAV)

KONTAKT OSS

Kart

Eiere