Kornåker i Bjørvika

10. september 2012

Den første innhøstingen av urkorn fra den 250 kvadratmeter åkeren i Herligheten er i gang. Herligheten er et grønt økologisk initiativ og prosjekt om urban matproduksjon som ligger i Loallmenningen i Bjørvika. Her dyrkes det bl.a. emmer, spelt, enkorn og svarthavre. Dette er gamle og solide kornsorter tilpasset nordiske forhold.


Enkorn med Operaen i bakgrunnen
.

Amy Franceschini og Futurefarmers skal ha ære for at dette initiativet ble drevet fram. Hennes kunstprosjekt «Victory Gardens» om urban matproduksjon har i flere år vært til stor inspirasjon. I 2007 gjorde Amy og Futurefarmers bl.a. om plassen foran rådhuset i San Fransciso til parseller. Amy skal gjøre et prosjekt i nettopp Loallmenningen i Bjørvika. Hun er denne gangen opptatt av økologisk kornproduksjon og mel til brødbaking. Derfor anlegges det en åker med urkorn i Herligheten. Mer informasjon om hennes kunstprosjekt kommer etter hvert.

Det er kunstprosjektet til Bjørvika Utvikling som er initiativtaker og grunneiere og utbyggere i området som støtter prosjektet og har gjort det mulig. Herligheten er et temporært lavbudsjettprosjekt som i første omgang skal eksistere i 3 sesonger. Les mer om Herligheten.

Såkornene har prosjektet fått av Kristin og Johan Swärd som har en økologisk gård på Gran i Hadeland. Korn har vært en kulturbærer gjennom hele vår historie. Utallige kornsorter har sett dagens lys og forsvunnet igjen. Johan og Kristin prøver å ta vare på vår nordiske kulturkorn-arv. “Vi setter fokus på alternative sortsvalg, økologiske dyrkningsmetoder og kornets bake- og ernæringskvalitet. Vi skal levere jorden og Jorden tilbake til våre barn, bedre enn da vi overtok den,” sier de. I 2011 mottok Johan Swärd PLANTEARVEN-prisen for sitt arbeid med å undersøke egenskaper hos gamle kornsorter. Les mer om Johan Swärd i en artikkel i Dagens Næringsliv.


Amy besøkte Johans gård og åker i Hadeland (27. aug. 2012.)


FOTO OM ÅKEREN FRA TILBLIVELSE TIL SKURONN (MAI-SEPT 2012


Resten av skuronna ble unnagjort 17. sept. Mye emmer og rug (vårrug Petkus) og litt spelt og enkorn.  


Hvete (Dala landhvete), svarthavre (Orion), bygg (seksrad Järusö-Finnskog) og havre (Svea) ble høstet inn for hånd 6. september.  

 
 Dala Landhvete lagt i bokser før det ble fraktet til tørking.

I begynnelsen av september begynner kornet i Herligheten å bli klart for innhøsting:

Ut på sommeren sådde vi kløver og honningurt mellom kornene og rundt åkeren. Dette kalles grønngjødsling og er viktig i økologisk landbruk siden det tilfører nitrogen til jorden. Det forbedrer jordens fruktbarhet, opprettholder biologisk mangfold og sørger for lokal forsyning av næringsstoffer. Jordforsker Erik Joner fra Bioforsk på Ås tar analyser av røttene til både korn og grønngjødsling for å vurdere jordens kvalitet og røttenes evne til å ta til seg næring. I tillegg tar Erik prøver av grønnsakene og måler om de er forurenset av biltrafikken. Når det gjelder tungmetaller viser de foreløpige analysene at de ligger langt under grenseverdien.  


 Erik Joner fra Bioforsk har tatt prøver av røttene som skal analyseres nærmere i laboratoriet. 


I spiringsperioden var det nødvendig med vanning. I midten av juni har det begynt å spire. 31. mai hjalp Landbruksrådgivning SørØst med å så kornene.Såkorn hentes på gården til Johan Swärd.29. mai strødde vi hønsegjødsel på åkeren og blandet inn økologisk Tigerjord fra kongsgården som bl.a. inneholder kukompost. Her Anne Beate Hovind i arbeid.


 Åkeren anlegges med maskinell hjelp i midten av mai. Underlaget ble dekket av en tykk fiberduk og ny, ren jord ble lagt oppe. Dette ble gjort for å hindre kornet tok til seg mulige miljøgifter som er å finne i underlaget.

Nedenfor er en oversikt over alle sortene som dyrkes i Herligheten:

Foto: Vibeke Hermanrud, Henriette Stensdal (fra skuronna 17.sept) og Amy Franceschini (oversikten over kornsortene). 

Flere nyheter

KONTAKT OSS

Kart

Eiere