Ulike kunstuttrykk på et internasjonalt nivå

 

 • FRAMTIDSBIBLIOTEKET (FUTURE LIBRARY) er et kunstverk av den skotske kunstneren Katie Paterson, som gradvis skal vokse fram i Oslo de neste hundre årene. Kunstneren har skapt Framtidsbiblioteket for Oslo og Bjørvika på oppdrag fra Bjørvika Utvikling.
 • På Losætra i Bjørvika møtes kunst og urbant jordbruk, og den vil bestå  av levende matjord, åker med urkorn, et unikt bakehus og aktiviteter i regi av Flatbread Society og flere andre grupper.
 • Bjørvika Utvikling AS (BU) satser på kunst i utviklingen av Bjørvika og har følgende ambisjon i sin kunststrategi:
  Å gjøre Bjørvika til et sted der ulike kunstuttrykk er tydelig tilstede og der publikum vil se og oppleve kunst på et internasjonalt nivå.
 • 2. utgave av Temahefte kunst kom ut på slutten av 2012. Temaheftet kunst er en utdypning av kvalitetskriteriene som reguleringsplanen stiller for områdene Bjørvika, Bispevika og Lohavn. Den første utgaven av temaheftet kom ut i 2009.
 • Losæter er en ny kulturinstitusjon i Bjørvika dedikert til kunst og urbant jordbruk initiert og utviklet av kunstnergruppen Futurefarmers. En jordprosesjon markerte starten på institusjonen sommeren 2015. Losæter inneholder aktiviteter i regi av Flatbread Society, Herligheten Parsellkollektiv, Oslo Byrøkt og bybonden. Der er en åker med urkorn, levende matjord, pallerkarmer, grønnsaksbed, kompostering og sommeren 2016 bygges et skulpturelt bakehus.
 • Herligheten er et økologisk prosjekt om urban matproduksjon på Losæter (Loallmenningen) i Bjørvika.

 • Common Lands - Allmannaretten var en rekke temporære kunstprosjekter som tok utgangspunkt i den pågående byutviklingen i Bjørvika i Oslo.
 • Kunsthall Oslo er et uavhengig visningssted for kontemporær kunst beliggende i Operakvarteret som åpnet i september 2010. Kunsthallen ble initiert og etablert av Bjørvika Utvikling som en av sine tre strategier for kunsten i Bjørvika, og er et heleid datterselskap av Bjørvika Utvikling.

  Link til Kunsthall Oslo.

KONTAKT OSS

Kart

Eiere