Ulike kunstuttrykk på et internasjonalt nivå

Bjørvika er et sted der ulike kunstuttrykk er tydelig tilstede og der publikum lar seg engasjere og oppleve kunst på et internasjonalt nivå.

  • FRAMTIDSBIBLIOTEKET (FUTURE LIBRARY) er et kunstverk av den skotske kunstneren Katie Paterson, som gradvis skal vokse fram i Oslo de neste hundre årene. Kunstneren har skapt Framtidsbiblioteket for Oslo og Bjørvika på oppdrag fra Bjørvika Utvikling.
  • Losæter er en ny kulturinstitusjon i en av Bjørvikas 7 allmenninger. Den er dedikert til kunst og urbant jordbruk og er initiert og utviklet av kunstnergruppen Futurefarmers. Denne nye kulturinstitusjonen bestå av levende matjord, åker med urkorn, et unikt bakehus og aktiviteter i regi av Futurefarmers Flatbread Society og flere andre grupper.
  • Bjørvika skal være et sted der ulike kunstuttrykk er tydelig tilstede og der publikum lar seg engasjere og oppleve kunst på et internasjonalt nivå, sier Anne Beate Hovind, prosjektleder for kunst i Bjørvika. Vi har valgt å satse på to langsiktige og jordnære kunstverk som både berører og bidrar til å skape et byliv i Bjørvika. De involverer publikum og appellere til et bredt publikum.
  • Losæter er en ny kulturinstitusjon i Bjørvika dedikert til kunst og urbant jordbruk initiert og utviklet av kunstnergruppen Futurefarmers. En jordprosesjon markerte starten på institusjonen sommeren 2015. Losæter inneholder aktiviteter i regi av Flatbread Society, Herligheten Parsellkollektiv, Oslo Byrøkt og bybonden. Der er en åker med urkorn, levende matjord, pallerkarmer, grønnsaksbed, kompostering og sommeren 2016 reiste det skulpturelle bakehuset seg.
  • Her er en oversikt over eksisterende og fremtidige kunstsatsninger i den nye bydelen som vokser fram rundt Operaen i Bjørvika. Det er stor spennvidde i både kunstnere, kunstformer og tidsepoker.
    Denne siden er under utvikling.

  • Common Lands - Allmannaretten var en rekke temporære kunstprosjekter som tok utgangspunkt i den pågående byutviklingen i Bjørvika i Oslo.

KONTAKT OSS

Kart

Eiere