Miljø

Bjørvika er et foregangsområde for miljø og bærekraftig utvikling. Det er bredden på miljøsatsingen som er Bjørvikas varemerke, og omfatter alle bygninger og fysisk infrastruktur som parker, plasser, sjøpromenader og veier. Ambisjonen er å være god på alle de 13 miljøtemaene som overordnet miljøoppfølgingsprogram omfatter.

  • Bjørvika Infrastruktur utarbeider hvert år en årsrapport for miljø som oppsummerer miljøresultatene for alle utbyggere i Bjørvika, med unntak av Statens Vegvesen. Her er noen smakebiter på resultatene så langt.
  • Utbyggingen av Bjørvika pågår for fullt, og miljøambisjonene er samlet i et miljøoppfølgingsprogram. 
    Programmet ble revidert i 2012 for å sikre at Bjørvika fortsatt kan være et foregangsområde for miljø og bærekraftig utvikling. Utbyggerne tok selv initiativet til å heve miljøambisjonene.

  • Sjekklisten bygger på erfaringer så langt med utbyggingen i Bjørvika.
  • "Herligheten" er navnet på et grønt økologisk initiativ og prosjekt om urban matproduksjon. 
    100 midlertidige parseller og en liten urkornåker har blitt anlagt på Loallmenningen i Bjørvika.

KONTAKT OSS

Kart

Eiere