Bjørvikakonferansen 2017

26. september 2017

"Hvordan komponere en aktiv bydel? - med fokus på forretning, bevertning og kultur" er tittelen på årets Bjørvikakonferanse som arrangeres 14. november.


Bjørvika Utvikling, HAV Eiendom og Oslo S Utvikling har gleden av å ønske velkommen til Bjørvikakonferansen 2017 "Hvordan komponere en aktiv bydel?" 14. november.

TID: Tirsdag 14. november fra kl. 09.00 til 14.00. Registrering og kaffe fra kl. 08.30
STED: Dronning Eufemias gate 16 i Barcode, Bjørvika, Oslo. Auditoriet ved resepsjonen.
PRIS/PÅMELDING: Konferansen er gratis, men krever påmelding (se nederst på siden). For spørsmål eller informasjon kontakt info@bjorvikautvikling.no.

Musikk komponeres i dur og moll med harmoni og samklang, men også med dissonans og flerstemt kakofoni. Oversatt til byutvikling og temaet for Bjørvikakonferansen 2017 snakker vi om hvordan skape en spennende, bærekraftig helhet av publikumsrettede funksjoner som forretning, bevertning og kultur slik at intensjonene om et pulserende byliv oppnås der dette er ønsket.

På Bjørvikakonferansen 2017 spør vi akademikerne, byråkraten, eiendomsutvikleren, arkitekten, utleieren, leietakeren, kulturbransjen og politikerne om hvordan man bør komponere publikumsrettede funksjoner for å skape godt nabolag, aktivt byliv og positivt samspill med bolig, kontor og offentlige rom.

Bekreftede innledere er bl.a. Leder for byutviklingskomiteen Victoria Marie Evensen, Andreas Vaa Bermann fra PBE, Ingar Brattbakk fra HiOA, kulturentreprenør Erlend Mogård-Larsen, venstrepolitiker og nabo Trine Skei Grande, eiendomsutvikler Olav Line, arkitektene David Leonard og John Morgan og representanter fra utbyggerne i Bjørvika.

Hvordan få til bredt samarbeid for å skape aktivt byliv? Hva bør det offentlige styre og hva kan utbyggere og bygulvsaktører selv ta hånd om? Finnes det et metningspunkt for publikumsrettede funksjoner? Hva er viktig for leietakere som etablerer seg i et område i utvikling? Hva er Bjørvikas særegenheter og hvilke metoder har vært brukt for å utvikle en aktiv og attraktiv bydel? Hvilke vurderinger og prioriteringer bør gjøres i utviklingen av sentrum versus randsonene? Hvordan legge til rette for samhandling og synergi med randsonene og bydel Gamle Oslo som Bjørvika er en del av?

På Bjørvikakonferansen 2017 inviteres innledere og publikum til å reflektere rundt disse spørsmålene generelt og hva som må til for at Bjørvika skal bli en aktiv bydel.

Endelig program legges ut seinere i oktober.

Om Bjørvikakonferansen
Bjørvikakonferansen er en fagkonferanse om byutvikling generelt og Bjørvika spesielt som arrangeres for syvende år på rad. Den er gratis og er åpen for alle, og deltakelse spenner fra utbyggere, byutviklere, etater og politikere til naboer, urbanister, studenter og akademikere.

Tidligere Bjørvikakonferanser har sett på viktigheten av skole, barnehage og annen sosial infrastruktur (2016), aktiviteter i byen (2015), rolige boligområder vs. pulserende byliv (2014), miljøaspektene, kortreist hverdag, knutepunktutvikling og kulturell infrastruktur (2012 og 2013) og den første konferansen i 2012 handlet om de offentlige rommene i byutviklingen.

KONTAKT OSS

Kart

Eiere