Kart over Bjørvika


PS: Deler av Operagata er stengt og Bispekaia eksterer på dags dato ikke, men googlemap har ikke oppdatert sitt kart.

GANG OG SYKKELSTI GJENNOM BJØRVIKA

oppdatert september 2016

Den røde linjen viser hvordan du kan bevege deg med sykkel og den blå til fots gjennom et Bjørvika i stadig i endring.

I dette området kan du å få med seg flere kultur- og naturopplevelser på veien.

Det er fullt mulig for gående og syklister å komme seg fra Middelalderparken til Sørengas havnepromenaden gjennom
Losæter og "Herligheten". Og videre fra Sørenga over en gangbro til servering og rekreasjonsområdet på Sukkerbiten og videre til Operaen.
Operaen
: Det flotte operahuset med taket som inviterer til tur og utsikts har allerede blitt et kjent og kjært landemerke. 

Sukkerbiten ytterst på Bjørvikautstikkeren utenfor Operaen er åpent mai til september. I et containerlandskap designet av MMW arkitekter serveres det god mat og drikke til publikum fra onsdag til søndag. 

Sørenga Sjøbad åpnet i juni 2015 og på Sørengautstikkeren er boligbyggingen nesten ferdig. Ta med nistekurven og nyt utsikten fra havnepromenade på Sørenga eller stikk innom Café Evita eller et at de andre severingsstedene langs havnepromenaden. 

Losæter:
Losæter er en ny kulturinstitusjon i Bjørvika dedikert til kunst og urbant jordbruk. Losæter består av aktiviteter i regi av Flatbread Society, Herligheten Parsellkollektiv og Oslo Byrøkt, en åker med urkorn, levende matjord, og i 2016 kommer et unike eldhus. Losæter ligger på Loallmenningen i Bjørvika som i dag har blitt en grønn øy midt i et anleggsområde med veier, togspor og luftetårnene for senketunnelen. Les mer her.

Middelalderparken: Middelalderparken ligger i bydel Gamle Oslo og består bl.a. Mariakirken fra middelalderen.


Sjøbadet sett fra Ekeberg 4. juli 2015. Foto: Bjørvika UtviklingLosæter (august 2015)


Losæter og Herligheten parsellkollektiv. Grønnsaker og blomster trives godt i parsellkassene. Fra Losæter er det utsikt både til Hovedøya i sør, Ekeberg i øst og Middelalderparken i Nord.


Fra havnepromenaden på Sørenga er det god utsikt til
Sukkerbiten, Operaen og OperaKvarteret. Den flytende gangbroen binder Sukkerbiten og Sørenga sammen.


ReguleringsplanskartetKONTAKT OSS

Kart

Eiere