Allmenningene

Et av de viktigste byplanmessige grepene for Bjørvika er de syv allmenningene og havnepromenaden.

Havnepromenade og gater

Forholdet mellom land og vann er sentralt for Bjørvika og gis spesiell oppmerksomhet ved utformingen av offentlige rom.

Bolig og næring

Bjørvika vil romme 5.000 boliger og 20.000 vil ha sin arbeidsplass her når alt er ferdig utbygd.

Miljø

Bjørvika er et foregangsområde for miljø og bærekraftig utvikling.

Kunst

Bjørvika presenterer ulike kunstuttrykk fra Losæter og Framtidsbiblioteket, til Kunsthall Oslo og det kommende Munchmuseet.

Vi i Bjørvika Utvikling har ansvaret for bygging av de offentlige rommene og alt mellom byggene i Bjørvika.