Bjørvika Utvikling AS inviterer til åpent møte om utbyggingen i Bjørvika: Hvor langt har utbyggingen kommet? Hva er planene for 2012 – 2013? Hvordan kommer allmenningene til å bli? Blir det badeplasser? Bjørvika Utvikling AS inviterer til åpent møte om utbyggingen i Bjørvika: Hvor langt har utbyggingen kommet? Hva er planene for 2012 – 2013? Hvordan kommer allmenningene til å bli? Blir det badeplasser? Hvordan blir tilgangen til området for biler og myke trafikanter? Og når får vi tilgang til havnepromenaden?


Utbyggingen i Bjørvika  – Status og planer framover

Tid:    Tirsdag. 13.mars 2012, kl. 18:00-19:30

Sted:  Visma-bygget (Dronning Eufemiasgate 16, Operakvarteret i Bjørvika)

Bjørvika Utvikling AS inviterer til åpent møte om utbyggingen i Bjørvika: Hvor langt har utbyggingen kommet? Hva er planene for 2012 – 2013? Hvordan kommer allmenningene til å bli? Blir det badeplasser? Og når får vi tilgang til havnepromenaden?

Geir Lynnebakken, daglig leder Bjørvika Utvikling AS, vil på vegne av alle utbyggerne i området gi en overordnet redegjørelse av status og planer for boligutbygging, infrastruktur, næringsarealene og de offentlige rommene i hele Bjørvika. Last ned presentasjonen (12 MB).

Rikke Brouer, Kommunikasjonsrådgiver Statens Vegvesen Region Øst (SVRØ) vil informere om planer for riksveiutbygging i Bjørvika, og om tilgangen til området for både busser, biler og myke trafikanter i tiden fremover.

Gratis adgang.

For spørsmål eller informasjon, send en mail til info@bjorvikautvikling.no.

Ankomst til Visma-bygget fra Trelastgata eller direkte fra Grønland over gangbroen.


Dette er en illustrasjon over hvordan Bjørvika omtrent kommer til å se ut når det er ferdig utbygd rundt 2020.
I utgangen av 2011 var ca. 10% av det totale utbyggingsarelaet for næring og bolig ferdigstilt.
Flere av bygningen i Operakvarteret, bl.a. Visma-bygget, er ferdig utbygget, og både privatpersoner og bedrifter har flyttet inn.