Akerselva er over 1 mil lang og renner gjennom hele Oslo, og vi har gleden av å bygge de siste 500 meterne gjennom Bjørvika, forteller Geir Lynnebakken fornøyd. Ved Akerselvallmenningen kan vi nyte det flotte med fjordbyen Oslo: nærheten mellom land og vann!

Akerselvallmenningen ferdigstilles i takt med øvrig bebyggelse. Nå er vi ferdig ned til Oda bro langs ved Operaen og Munch Brygge. Lynnebakken ble intervjuet ved Akersallmenningen i juni 2019.