Bjørvika Infrastrukturs årsrapport for miljø og bærekraft er klar.

Årsrapport for miljø og bærekraft oppsummerer bærekraftresultatene for pågående prosjekter i regi av alle eiendomsutviklerne i Bjørvika. Ett av fokusområdene i årets rapport er marint liv. Utbyggerne sørger hver dag for at anleggsaktiviteten ikke forsøpler eller forurenser sjøen. Det er også gjennomført en rekke tiltak for å øke det biologiske mangfoldet og styrke økosystemene i sjøen. For eksempel har sjøbadet på Sørenga 26 blåskjelltau hengende under seg. Undersiden av sjøbadet er blitt viktig leveområde for sjøstjerner, sekkdyr og sukkertare. Det er også observert mye fisk i området. I kanalen som avskjærer Sørenga fra fastlandet har vi etablert et kunstig fiskerev som er blitt yndet leveområde for sekkdyr/sjøpung, skjell, fisk, anemoner og sjøstjerner. Revet er bygget opp av en tidligere kaikonstruksjon av betong. Slik jobber vi kreativt med både marint liv og sirkulære løsninger for materialer.

Les mer om dette og mye mer i årsrapporten om miljø og bærekraft som du finner ved å trykke på denne linken: https://www.bjorvikautvikling.no/wp-content/uploads/2023/06/arsrapport-2022-endelig.pdf