Herligheten skal inneholde et kunstprosjekt som består av en 250 kvadratmeter åker med mange ulike urkorn; bl.a. svedjerug, nakenbygg, spelt, emmer og enkorn. Amy Franceschini og Futurefarmers skal ha ære for at dette initiativet ble drevet fram. Hennes kunstprosjekt «Victory Gardens» om urban matproduksjon har i flere år vært til stor inspirasjon.

Hun gjorde bl.a. om plassen foran rådhuset i San Fransciso til parseller. Hennes grundige arbeid med den historiske forankringen og ikke minst hennes engasjement i å involvere folk i prosjektene sine er imponerende. Amy skal gjøre et prosjekt i nettopp Loallmenningen i Bjørvika. Hun er denne gangen opptatt av økologisk kornproduksjon og mjøl til brødbaking. Derfor anlegges det en åker med urkorn i Herligheten. Mer informasjon om hennes kunstprosjekt kommer etter hvert.

Såkornene får prosjektet av urkornbonde Johan Swärd som hører til på Gran i Hadeland.

16. mai ble åkerlappen gjort i stand.