Snart blir Akerselva mer synlig der den renner ut i Bjørvika rett bak operaen. Her kommer det en allmenning med beplanting, broer og forskjellige platåer ned mot elva med fine sitteplasser.


Akerselva kommer ut mellom Operaen og naustet på Paulsenkaia.


Gjennom denne tunnelen renner Akerselva ut nå (22.febr 2013)

Planene for Akerselvallmenningen ble vedtatt av byutviklingskomiteen i februar 2013. Bestemmelsene rundt Operaallmenningen er fremdeles utsatt fra politisk hold. Akerselva vil åpnes opp helt inn til jernbanesporene og Trelastgata om tre år, før den fortsetter inn i tunnelen under Oslo S og opp mot Grønland. Det blir en dyp løsning, dvs. at elva vil være et åpent elveløp på sjøvannsnivå.

Bru over Akerselva
Byggingen av brua over Akerselva i Operagaten er påbegynt og skal være ferdig til høsten. I første omgang blir det en sykkeltrase over brua, samt at det blir en anleggsvei. I fremtiden blir Operagaten hovedsykkeltraseen gjennom Bjørvika med sykkelfelt på begge sider av gaten.

For å bygge brua må det peles 30 meter ned for å nå fast fjell, og gammel kulvert rives bort. Arbeidet med broen startet 1. oktober 2012 med omlegging av kloakk og fjernvarme, og det tar omtrent et års tid å bygge broen.


Det bores 30 meter dype hull slik at stålrørene og brofundamentet kan festes til grunnfjellet. 


Deler av tunnelen som Akerselva har blitt før gjennom har blitt fjernet.


Omtrent slik vil brua se ut når den er ferdig høsten 2013 (ill: Norconsult)

Fakta:

  • Bjørvika Infrastruktur er byggherre av brua over Akerselva og av selve Akerselvallmenningen.
  • AF er entreprenøren av anlegget.
  • Norconsult, Bjørbekk og Lindheim tegnet bro og vei.
  • Landskapsarkitekt SLA og Aas Jacobsen har tegnet planene for selve Akerselvallmenningen.