Kontrakten med å bygge Akerselvallmenningen ble tildelt Skanska i begynnelsen av januar 2014.
Kontraktssummen er på 37 mill MNOK (inkl.moms).

Historien til Akerselva spenner fra byens opprinnelse, og industri- og havneutvikling, til vår tids moderne byutvikling med ny opera og Munchmuseet som nærmeste nabo.


Langs Akerselva mellom Dronning Eufemiasgate og Operagata (Ill: SLA).

Bjørvika Infrastruktur AS har ansvaret for utbyggingen av den 500 meter lange Akersallmenningen. Først utbygges 4,5 mål langs Akerselva nordover mot sporområdet på Oslo S fra Operagata, hvorav 1,5 mål er nytt vann som blir synlig.

– Du får tilgang til vannet helt opp til sporområdet på Oslo S. Vi bringer mye av elven tilbake til byen som har ligget i rør (kulvert) siden 1950-tallet. Utfordringene er å få avstivet den gamle kulverten som er hovedløpet for Akerselva fra Grønland til Bjørvika, forteller prosjektleder Trond Knapstad.


Slik vil Akerselvallmenningen ved PWC-bygget se ut når det står ferdig sommeren 2015 (ill: SLA)

Det vil komme trebrygger, vegetasjon og sitteflater på forskjellige nivåer som inviterer til aktiv bruk og opphold langs elva. Samtidig vil allmenningen bli en naturlig rute for fotgjengere mellom havnepromenaden og kollektivknutepunktet Oslo S.

Nærkontakt med vannet
I Akerselvallmenningen legges det til rette for nærkontakt mellom mennesker og vann, og ved Akerselvas utløp kommer det brygger slik at man kommer helt ned til vannet. Det vil også bli muligheter for mindre båter å legge til langs brygger som er lave nok for ilandstigning.

En av syv allmenninger
Dette blir den andre av syv allmenninger som Bjørvika Infrastruktur begynner å bygge ut. Store deler av Stasjonsallmenningen er ferdig.

– Landskapsarkitekt er SLA fra Danmark, Aas Jacobsen er konsulent og en egen avtale vil inngås med landskapsentreprenør til sommeren for grøntanlegget med oppstart i august, forklarer Trond Knapstad.

Nordre del av allmenneningen skal etter planen være ferdig sommeren 2015. Hele Akerselvallmenningen blir på totalt 10,5 mål og er planlagt ferdigstilt i 2017/18 samtidig med Munchmuseet.


Bjørvika Infrastruktur hadde ansvaret for utbyggingen av den nye broen over Akerselva i Operagata som åpnet for biltrafikk i november 2013.

Planutsnitt Akerselva nord (SLA)