Alle byromsprogrammene for allmenningene i Bjørvika foreligger. Det er i alt 7 programmer, ett for hver allmenning. I tillegg er også programmet for Havnepromenaden klar. De gir premisser og inspirasjon til det videre planleggings- og prosjekteringsarbeid.

Byromsprogrammene er starten på arbeidet med å utforme byrommene og allmenningene. Utviklerne av Bjørvika har valgt å fokusere på utforming av byrommene tidlig i utbygging av området. De offentlige uterommene skal fremstå som viktige og attraktive, og ikke som restarealer mellom bebyggelsen.

 
Programmene gir råd
I tillegg til premisser for det videre arbeidet, gir programmene råd om hva som skal til for at byrommene skal fremstå som trivelige og fulle av byliv. De gjelder både for  de som har ansvar for den videre utforming, og de som bygger ut den omkringliggende bebyggelse. Programmene gir også råd om hva som skal til for at samspillet mellom tilrettelegging i byrommene og tilrettelegging av publikumstilbud i bebyggelsen skal bli vellykket. Hvert av byrommene er gitt en egen karakter, tilpasset omgivelsenes særtrekk, enten de preges av nasjonale institusjoner, kontor- og forretningsvirksomhet, kulturaktivitet eller boliger.
 
Utgangspunkt i vinnerprosjektet «Byrom i Bjørvika»
Programmene tar utgangspunkt i vinnerprosjektet i konkurransen «Byrom i Bjørvika», og er utarbeidet av Gehl Architects i København, som var del av konkurransens vinnerteam. Bjørvika Infrastruktur AS har vært oppdragsgiver og hatt prosjektledelse.