DeFence er en 4 x 4 x 4 m stor kube plassert i sentralparken på Sørengautstikkeren. 8. juni kommer 250 elever fra Vålerenga og Gamlebyen barneskole for å plante blomster de selv har drevet frem i klasserommet siden mars, og kl. 18:00 inviteres beboere og publikum til åpning og plantedugnad.

Defence er en temporær utendørs interaktiv installasjon på Sørenga. Kunstnerne Christine Istad & Vigdis Storsveen står bak prosjektet i samarbeid med Sørenga Utvikling KS, og med bl.a. støtte fra Norsk Kulturråd

Verket introduserer forandring og prosess i et nytt byrom. Det bryter opp den individuelle bevegelsen gjennom bylandskapet og inviterer til sosial interaksjon. Samtidig utfordrer kubens kombinasjon av armeringsnett og organisk materiale tradisjonen for kunstinstallasjoner i det offentlige rom.
Kuben er bygget med vegger av armeringsnett og torvsekker, og er beplantet med gress og engblomstfrø. Installasjonen vil endre karakter gjennom årstidene med plantenes frie vekst, naturlig blomstring og avblomstring. I oktober forvandles kuben til en lysinstallasjon for deretter å spire på nytt våren 2013.

Les mer om prosjektet her:
http://www.defenceoslo.org/
www.sorenga.no