Nesten hele Bispelokket er nå revet, og området er klargjort for at Statens Vegvesen kan starte arbeidene med Dronning Eufemias gate rett over påske. Trafikkomleggingen og vegarbeid i Bjørvika fører til redusert fremkommelighet frem til sommeren.


Illustrasjon: Slik er det tenkt at Dronning Eufemias gate vil se ut når den er ferdig. Bjørvika området er preget av svært variable grunnforhold. Det betyr at det er mye leire i området, i tillegg til at det enkelte steder er opp i mot 40 meter ned til fjell. For å sikre Dronning Eufemias gate mot setningsskader skal gata fundamenteres til fjell ved hjelp av peling. Peling er en fundamenteringsteknikk som brukes i områder med mye løse masser og langt ned til fast grunn.


Varsel om støyende arbeider

Rett over påske starter Statens vegvesen med pelearbeider i Dronning Eufemias gate. Arbeidene starter først opp øst for Nylandsveien bru, og beveger seg mot Bispegata. Peling er støyende arbeid. I tillegg vil de nærmeste omgivelsene merke svake rystelser når pelene bankes inn i fjell. Arbeidet vil vare i ca. halvannet år.

Nye kjøremønstre

I februar stengte vegen som gikk under Bispelokket, og nytt kjøremønster ble etablert. Dette betyr redusert fremkommelighet mellom Bispevika og Oslo S når Operagata og Havneveien i en lengre periode skal fungere som “ny” lokal hovedvei i Bjørvika.

Informasjon om arbeidstid, arbeidets omfang og varighet finner du på Vegvesenet nettsider www.vegvesen.no/bjorvika.
Ønsker du mer informasjon ta kontakt med kommunikasjonsansvarlig Rikke Holdnes Brouer (tel. 916 95 552 / rikke.brouer@vegvesen.no) eller byggeleder Geir Sorte (tlf. 917 54 063 / geir.sorte@vegvesen.no).