Felles årsrapport miljø for 2011 foreligger nå for nedlastning. Rapporten viser status i forhold til gjeldende miljømål for alle pågående utbyggingsprosjekter i Bjørvika. Årsrapporten for 2011 viser at utbyggerne ligger godt an i forhold til måloppnåelse.

Les mer om miljøresultater så langt (fra 2008 til 2011) her.

Last ned Miljørapport for Bjørvikautbyggingen 2011.