Geir Lynnebakkenn (t.v.) takker av etter 15 år i Bjørvika Utvikling og Bjørvika Infrastruktur. Etter sommerferien tar Trond Knapstad (t.h.) over stafettpinnen som daglig leder.  Vi rusler en tur fra Akrobaten bro, nedover Stasjonsallmenningen og over til Akerselvallmenningen og snakker om tiden som har vært og planene fremover.

SE VIDEOINTERVJU:

Hva tenker du nå når du står foran Akrobaten bro og er på vei til å forlate dette enorme byggeprosjektet?

GL: Det har ikke var noe lett beslutning å skulle avslutte denne spennende jobben, men 15 år er lenge og jeg kan tenke meg å bruke tiden på litt annet også. Jeg er veldig glad for at Trond Knapstad, som har vært med meg i ti år, skal videreføre det vi har ledet og bygget sammen her i Bjørvika.

Da jeg begynte her for 15 år siden, var Bjørvika helt forskjellige fra slik vi ser den nå: Det var en stor trafikkmaskin med spedisjon på havna. Når jeg ser hva vi har skapt, er det en enorm forandring for Oslo by, som vil vare i overskuelig fremtid.

Det har vært veldig spennende å få gjøre en jobb gjennom alle prosessene i byutviklingen. Helt fra plan til prosjektering, entreprise og over i drift.

Trond Knapstad er utdannet ingeniør og har lang fartstid som prosjektleder for store prosjekter i byggebransjen. Kan du skru tilbake tiden til 2009/2010 og si noe om byggingen av Akrobaten bro, som var en av dine første oppgaver i Bjørvika?

TK: Det var en fin start å være med på dette spennende byggeprosjektet. Det var et veldig krevende ingeniørmessig og planmessig arbeid. Det ble gjennomført innenfor framdriftsplanen og kostnadsrammene på en god måte uten at togtrafikken merket stort til jobben vår. Sammen med et veldig godt team har vi har klart å lage både Akrobaten bro og Stasjonsallmenningen nedover mot fjorden til flotte anlegg for både de som bor, jobber og besøker området.

Trond Knapstad er påtroppende leder i Bjørvika Utvikling og Bjørvika Infrastuktur.

Akrobaten var den første offisielle koblingen mellom Grønland og Bjørvika. Hva tror dere denne broen betyr utover mer enn at det er et flott byggverk og stålkonstruksjon som også har vunnet priser?

GL: Vi vet jo at jernbanens stasjonsområde har ligget som en barriere mellom sjøen og indre Oslo by siden 1850-tallet, så Akrobaten bro er en veldig viktig forbindelseslinje. Fra den dagen vi åpnet broen, så har vi sett en naturlig tilstrømming av mennesker som trengte denne forbindelsen. Den knytter bydel gamle Oslo sammen, altså Bjørvika og Grønlandsiden som er samme bydel.

Vi tusler fra Akrobaten bro og nedover Stasjonsallmenningen. Hva kan du si om denne allmenningen som nylig var ferdig og overlevert til Oslo Kommune ved Bymiljøetaten?

GL: Stasjonsallmenningen er hjertet i Bjørvika. Vi begynte med detaljregulering i 2008. Først ble Akrobaten bro bygget fra Annette Thommessens plass som ligger over i Schweigaards gate parallelt med allmenningen ned gjennom Barcode. Deretter fortsatte arbeidene over Dronning Eufemias gate og nå til selve «plazaen» ved fjorden i Bjørvika. Her har vi både et flott lekeapparat, som barna kommer langveis fra for å bruke, og det siste er vannfonteneanlegget med sine 36 dyser som vi ser at de elsker å bade i.

«Stasjonsallmenningen er et anlegg som vi er kjempestolte over å ha gitt til Oslo by!»
sier Geir Lynnebakken

Denne allmenningen har fått god omtale bl.a. aftenposten. Hva tror du vi kan lære av denne allmenningen når vi skal fortsette å bygge flere offentlige rom i årene fremover?

TK: Bjørvika Infrastrukturs viktigste oppgave fremover å ivareta det gode samspillet med de som bruker området. Alle fellesarealer og allmenninger skal være trivelige å være i, og ha god kvalitet slik at de varer lenge. Dette skal vi ta med oss videre når vi begynner på Kongsbakken, stranda utenfor Operaen, Loallmenningen og ferdigstiller Bispekilen.

På vår spasertur langs Akerselvallmenningen treffer vi på Kjell Kalland er adm.dir. i HAV Eiendom, som sammen med Oslo S Utvikling eier Bjørvika Utvikling og Bjørvika Infrastruktur, hvor han også er styreleder. Jeg spør han om å komme med en kommentar til avtroppende og påtroppende leder.

Kjell Kalland: Det er en institusjon som blir borte. Geir har vært her i 15 år. Han har vært med på å bygge all infrastruktur og de store allmenningene i Bjørvika. Sånn sett har han har satt store spor i denne delen av byen. Men så er vi veldig glade for at vi har fått Trond Knapstad med oss videre. Trond har trådd i Bjørvika i mange år allerede. Vi er veldig trygg på at det gode arbeidet som Bjørvika Utvikling og Bjørvika Infrastruktur har gjort kommer til å bli videreført, også i fremtiden i de årene som gjenstår av Bjørvikautbyggingen.

Kjell Kalland er adm.dir i HAV Eiendom og styreleder for Bjørvika Utvikling og Bjørvika Infrastruktur.

Det er en krevende og mangfold jobb du skal starte på. Hva gleder du deg til?

TK: Det er alltid veldig morsomt å se når det blir grønt og ferdig, at folk er fornøyde, spiser matpakken sin, og rett og slett bare setter pris på å være her. Men det er jo ikke alltid like morsomt å gå med leire langt oppetter knærne når vi anlegger et område, og sliter med alt det tekniske nede i bakken. Langs Akerselvallmenningen har det vært spesielt morsomt å jobbe, med laksen som hopper i elva og svanene som svømmer rundt. Jeg gleder meg til tiden fremover!

Har du noen gode råd å komme med til Trond?

GL: Trond har holdt på så lenge, og vi har jobbet tett sammen, så han vet hva som trengs. Hvis jeg allikevel skal si noe, så er det viktig å hele tiden drive prosjektet fremover, passe på detaljene, og samtidig må man tenke på hvordan det vil se ut den dagen vi åpner, og vi kan ta vekk byggegjerdene og slippe publikum inn. Videre er det viktig å bygge gode, driftssikre anlegg som kan stå mest mulig alene og holde seg år etter år. Man må velge robuste løsninger som er tilpasset en kraftfull bruk.

Hvordan ser du for deg at Bjørvika er om 20 år?

GL: Bjørvika er et attraktivt og populært sted, og om 20 år er Bjørvika helt ferdig bygget og vil romme 5.000 boliger og 20.000 vil ha sin arbeidsplass her. De neste 10-15 årene blir vi ferdig både rundt Loallmenningen, nedover Grønlia og helt ned til Kongshavn.

Har du noen visjoner for fremtiden og hvordan du ser utvikling her?

TK: Det er jo litt av en oppgave å ta over etter «Mister Bjørvika Himself», men med de medarbeiderne vi har med oss videre, skal vi bare videreføre jobben som er gjort med å skape gode byrom for hele Oslos befolkning. Det er den viktigste jobben fremover.

Vi står på Odas bru mellom Operaen og Munchmuseet og ser nedover den flotte Akerselvallmenningen. Det er tydelig at Geir Lynnebakken brenner inne med noe på slutten av intervjuet. Hva har du på hjertet?

GL: Det har vært et privilegium å få lov til å ha denne oppgaven. Det er en oppgave som man har med seg hele tiden. Jeg har elsket jobben min. Jeg skal ikke si at det har ikke at noen dager har vært tyngre enn andre, men det har vært en glede hele veien. Og ikke minst alle de som har brydd seg om Bjørvika. Jeg har truffet mange tusen mennesker som har henvendt seg og lurt på ting, og som jeg har hatt hyggelige samtaler med. Noen er forarget, men i alt vesentlig er folk kjempefornøyde, og det eneste de lurer på er når neste anlegg er ferdig.

Til slutt vil jeg si til den gjengen som utgjør Bjørvika Utvikling og Bjørvika Infrastruktur, som har vært her i alle disse årene og noen er pensjonert underveis. Det har vært en fantastisk kompetent og ivrig gjeng. Vi har vært 12-13 personer som har gjort 6-7 årsverk. I fellesskap har vi løst alle de oppgavene vi har fått, og skapt dette her!

Den gjengen og den spiriten kommer jeg til å savne. Så til gjengen i Bjørvika Infrastruktur, tusen takk for 15 fantastiske år!

BAKGRUNNSFAKTA:

  • Bjørvika er et av de største byutviklingsprosjektene i Norge noensinne.
  • Bjørvika dekker totalt et område på 700 mål, hvorav 40% er avsatt eiendomsutvikling, 40% skal bli parker, allmenninger og havnepromenade og de siste 20% er gatenett.
  • Ved utgangen av 2019 var 60% av det totale utbyggingsarealet til bolig og næringsbygg på 820.000m2 ferdigstilt.
  • Bjørvika Utvikling AS eies 66 % av HAV Eiendom AS og 34 % av Oslo S Utvikling AS. Eierandelene gjenspeiler eierforholdene av utbyggingsarealene i Bjørvika.
  • Bjørvika Infrastruktur har ansvaret for bygging av alle de offentlige rommene og alt mellom byggene i Bjørvika. Dette inkluderer syv allmenninger, 3 km lange havnepromenade, sjøbadet på Sørenga, strand ved Operaen, kommunale veier, broer, gang- og sykkelveier, høyspenningsanlegg og IKT.
  • Når de offentlige rommene er ferdig utbygd overleveres de vederlagsfritt Oslo kommune. Eiendoms- og Byfornyelsesetaten er eiendomsforvalter, mens det er Bymiljøetaten som har ansvaret for driften.

Foto/tekst/video: vibeke.hermanrud@bjorvikautvikling.no