Oppføringer fra netpower

Aktivt byliv og gode naboer

«Hvordan komponere en aktiv bydel? – med fokus på forretning, bevertning og kultur» var tittelen på Bjørvikakonferanse 2017 som ble arrangert 14. november.