Oppføringer fra netpower

Aktivt byliv og gode naboer

«Hvordan komponere en aktiv bydel? – med fokus på forretning, bevertning og kultur» var tittelen på Bjørvikakonferanse 2017 som ble arrangert 14. november.

Sørenga er ferdig

Nylig markerte utbyggerne at Sørenga er ferdig utbygd.

Follobanens INFOsenter

Follobaneprosjekter ønsker besøkende velkommen til sitt INFOsenter i Bispegata 13, inngang Trelastgata – i Bjørvika, Oslo.

Poetisk tittel og skogstur

Islandske Sjón overleverte sitt manuskript til ordfører Marianne Borgen og kunstner Katie Paterson.

Klimavennlig utbygging i Bjørvika

I Bjørvikautbyggingen legges det vekt på klimagassreduserende tiltak, miljøriktig materialvalg og høy kollektivandel.

Havnepromenaden rundt Sørenga

Byggevirksomheten på Sørenga er inne i siste fase, og til sommeren er hele parken ved sjøbadet og havnepromenaden rundt Sørenga ferdigstilt.

Bakehus i Bjørvika

Oslo har fått et nytt og offentlige bakehus. Det er ferdig bygget og står på Losæter i Bjørvika.