Bispekaia danner kaifronten på Stasjonsallmenningen sør. Kaien er bygget med stein fra den opprinnelige kaikanten fra midten av 1800-tallet.

– Hver stein ble plukket forsiktig ned fra den opprinnelige kaikanten og lagt på lager. Vi har fundamentert på nytt og brukt eksisterende stein til å bygge opp igjen Bispekaia. Kailinjen beholdes etter ønske fra Riksantikvaren, forklarer prosjektleder teamet fra Bjørvika Infrastruktur ved Frank Lønberg, Trond Knapstad og Stein Røed.

Under kan du se et kort intervju med Stein Røed som forklarer om reetableringen av Bispekaia.

Bjørvika Infrastruktur er ansvarlig for byggingen av Bispekaia. Braathen Landskapsentreprenør og AF-Gruppen er underentreprenører.

Stasjonsallmenningens fremdrift
Stasjonsallmenningen er et sentralt byrom i Bjørvika med Akrobaten bro over sporområdet fra Grønland. Stasjonsallmenningen nord med Akrobaten bro er ferdig, mens resten av Stasjonsallmenningen ferdigstilles i takt med resten av eiendomsutviklingen

Bjørvika Infrastruktur har ansvaret for bygging av alle de offentlige rommene og alt mellom byggene i Bjørvika. Dette inkluderer de syv allmenningene og den 3 km lange havnepromenaden, sjøbadet på Sørenga, strand ved Operaen, offentlige veier, broer, gang- og sykkelveier, høyspentanlegg og IKT. Alt dette ferdigstilles i takt med resten av eiendomsutviklingen. Når de offentlige rommene er ferdig utbygd overleveres de vederlagsfritt Oslo kommune.

På befaring ved Bispekaia med det kommende Munchmuseet i bakgrunnen: f.v Frank Lønberg, Stein Røed og Trond Knapstad fra Bjørvikainfrastruktur.

Illustrasjonen øverst: © 3D-modell Bjørvika www.bjorvikautvikling.no/3d-modell (november 2017)

Foto/video: Vibeke Hermanrud, Bjørvika Utvikling, okt. 2017