Rivingen av siste del av trafikkmaskinen Bispelokket startet 23. januar. Bispelokket stod ferdig i 1967 og på det meste passerte 140.000 biler gjennom trafikkmaskinen hvert døgn.

Etter at Bjørvikatunnelen åpnet i 2010 har mesteparten av trafikken og E18 blitt ledet inn i tunnelen og utenfor Bjørvika og Bispelokket. Som resultat har trafikken blitt betydelig redusert i Bjørvika. Bildet under ble tatt flere år før tunnelen åpnet, og operaen tar form til venstre i bildet.

Første del av Bispelokket ble revet 4. november 2011. Følgende to bildene ble tatt 17. januar og 24. april 2012:

Deler av den nye delen av Nylandsveien bru åpnet for trafikk i begge retninger 24.1.2013:

Når hele Bispelokket er fjernet gir det plass til Dronning Eufemias gate, den 700 meter nye hovedgate gjennom Bjørvika. Omtrent slik er det tenkt at det vil se ut i krysset der Nylands bru treffer Dronning Eufemias gate. Akerselva renner ut under broen, og her kommer Akerselvallmenningen.

Statens Vegvesen har mer informasjon om Bispelokket og Dronning Eufemias gate.