Bjørvika er et av de største byutviklingsprosjektene i Norge noensinne. Ved utgangen av 2020 er omtrent 60% av det totale utbyggingsarealet til bolig og næringsbygg på 820.000m2 ferdigstilt.

SLIK SÅ BJØRVIKA UT I SEPTEMBER 2020

© Bjørvika Utvikling/SLA. Dronefoto: Erik Krafft

Anne-Cath Vestlys plass er plassert mellom Oslo S og fjorden med hovedbiblioteket Deichman og Operaen som nærmeste nabo. Bildet ble tatt i september 2020. © Bjørvika Utvikling/SLA. Dronefoto: Erik Krafft

Stasjonsallmenningen med Munch brygge til venstre, Bispevika til høyre og Barcode bak. © Bjørvika Utvikling/SLA. Dronefoto: Erik Krafft

BJØRVIKA I 3D
Og omtrent slik vil Bjørvika se ut når hele området er ferdig utbygget en gang etter 2030:

Bjørvika dekker totalt et område på 700 mål, hvorav 40% er avsatt til eiendomsutvikling, 40% skal bli parker, allmenninger og havnepromenade som åpner denne delen av byen mot fjorden og de siste 20% er gatenett. Når Bjørvika er ferdig utbygget vil den nye bydelen romme ca. 5.000 boliger og 20.000 arbeidsplasser.

Her får man et godt innblikk i de områdene som enda ikke er ferdig, som Bispevika sør, Bjørvika Skole, området rundt Havnelageret og Grønlikaia. Det sistnevnte området utgjør nesten 1/4 av hele det regulerte området. © 3D-modell Bjørvika og Oslo S-området https://www.3dbjorvika.no/kreditering/ (september 2020)

En samarbeidsavtale for forvaltning, drift og videreutvikling av en digital modell for Bjørvika og Oslo S-området ble inngått i 2014 mellom en rekke parter involvert i utbyggingen i og rundt Bjørvika. Modellen gir et 3-dimensjonalt bilde av plansituasjonen og utbyggingssituasjonen i det angitte området i to versjoner – i en basismodell og en geometrimodell.

Det er klare avgrensninger knyttet til ekstern bruk av denne digitale bymodellen.

For spørsmål angående bruk og tilgang til modellen, ta kontakt med sekretariatet for samarbeidsavtalen: www.3dbjorvika.no