SMÅSTEIN FRA BJØRVIA

Kortreiste materialer reduserer utslipp fra transport og sparer miljøet.

Det er vanskelig å få materialer som er mer kortreist enn tilpassingssteinen som er benyttet på Operastranda.

De små steinene på 10 x 10 cm ble nemlig funnet ved byggingen av Stasjonsallmenningen, 200 meter fra Operastranda.

Stasjonsallmenningen ble bygget i 2019. Da ble det gjort gravearbeider, blant annet for å få bygget den dansende fontenen på plassen. Det var i forbindelse med denne gravingen at den gamle steinen kom til syne. Steinen ble antageligvis lagt i forbindelse med industrivirksomheten i Bjørvika på 1900-tallet.

Bjørvika Infrastruktur sørget for å ta vare på de gamle steinene, og innarbeide de i planene for Operastranda. I dag symboliserer de historien og forvandlingen av Bjørvika fra industri til en fjordby. I tillegg har de spart miljøet for store utslipp av CO2 fra transport.

Små gatesteiner fra gammel industrivirksomhet i Bjørvika.