Nå i mai vil arbeidene med montasje av glassrekkverk og belysningsanlegget til den nye gangbroa over sporområdet starte.

 

Foto: MaI 2010. Gangbro fra Schwigaardsgate til Barcode-bebyggelsen i Bjørvika.
Foto: MaI 2010. Gangbro fra Schweigaardsgate til Barcode-bebyggelsen i Bjørvika.

Som planlagt
Fagverket og gangbanen ble skjøvet på plass som planlagt før jul 2009. I vinter og vår har det pågått arbeide med isolering, snøsmeltanlegg, støping av gangbane osv.

Planlagt åpnet for ferdsel våren 2011
Straks etter ferien vil vi gå i gang med å ferdigstille allmenningen gjennom Operakvarteret og hele forbindelsen over sporområdet og frem til Anette Thommesens plass er planlagt åpnet for fri ferdsel våren 2011.

Dette blir en veldig viktig ferdselsåre for Grønland og indre Oslo by.

Fakta

  • Arbeidet med broen starter våren 2009 og avsluttes våren 2011
  • Den nye gangbroen vil gå fra Schweigaardsgate (ved Skatt øst) til Barcode-bebyggelsen.
  • Den er 213 meter lang og består av 650 tonn med stål
  • Gjennom et år har opp mot 100 mann arbeidet med den

 

Se også intervju med Geir Lynnebakken i Bjørvika Utvikling, i Aftenposten 18.05.2010

Stasjon_fra_bru_488px
Slik blir den nye broen fra Bjørvika til Oslo S når den står ferdig i 2011.