BROSTEIN FRA KØBENHAVN

Brosteinen på den dype delen av Operastranda er av norsk opprinnelse, men den har vært på reisefot i mange tiår!

Tidlig på 1900-tallet ble det tatt ut store volum med granitt rundt Iddefjorden i Østfold. Dette var Norges største steinindustri med flere tusen ansatte. På denne tiden ble granitt fra Iddefjorden eksportert til hele verden. Det er også mange eksempler på bruk i Norge, med Monolitten i Vigelandsparken som det mest kjente.

Steinen på den dype delen av Operastranda er fra Iddefjorden, og ble trolig tatt ut for omtrent 100 år siden. Den ble fraktet til Danmark og benyttet som gatestein i København. Når gatene i København skulle rehabiliteres bød det seg en mulighet til å hente steinen tilbake til sitt opprinnelsesland. Og når den først skulle hjem til Norge, hvilken bedre plassering kunne den vel få enn her på Operastranda?

Forhåpentligvis kan den ligge her de neste hundre årene.

Gjenbrukt brostein på Voksenstranda