Tilbudsforespørsel på prosjektering av gange- og sykkelbro over stasjonsområdet ble sendt ut 13.04.2007. Tilbudsfrist var 29.05.2007. Beslutning om hvem som får kontrakten blir tatt før sommerferien.

Gang/sykkelbro over sporområdet skal gi en ny gangforbindelse mellom Schweigaardsgate og Bjørvika. Broen opparbeides i 6 meters bredde og skal gi mulighet for direkte adkomst fra gangbroa til perrongene i sporområdet. Broen vil ha en lengde på ca. 180 m.

Ramper fra gangbroa til sporområdene skal bygges av Jernbaneverket.

Anleggsarbeidene vil bli koordinert med Statens Vegvesen som skal bygge ny riksveiforbindelse over sporområdet øst for gangbrua.

Anleggsarbeidene vil starte høsten 2008.

Bildene under viser 3D-modell av gangbru over sporområdene.


Flyfoto høsten 2006 av sporområdene.