Arbeidssted: Losæter i Bjørvika.

Søknadsfrist: 5.2.2016.
Utlysningen: se her.

Sauer og lam fra Bogstad gård besøkte Losæter 13. og 14. juni 2015 i samarbeid med Bymiljøetaten i Oslo Kommune.
Losæter er  en demonstrasjonsgård dedikert til kunst og urbant jordbruk på en allmenning midt i den nye Bjørvika-utbyggingen. Losæter er en del av et Bjørvika Utviklings offentlig kunstprosjekt og utvikling av allmenningene i Bjørvika, og viser at et område som før ble assosiert med grus, asfalt og motorveier har blitt gjort om til et vakkert og fruktbart sted.
– Vi har søkt etter samarbeidspartnere for å løfte prosjektet videre, forteller Anne Beate Hovind. Hun er glad for at bondelaget er med, og at de har interesse for å dyrke urbant.Arbeidsoppgavene for Norges første bybonde er blant annet å planlegge og å implementere den økologiske sæterdriften. Hun eller han skal også veilede og bidra til kunnskapsbygging om trygg matproduksjon.Se hele utlysninger på Bondelagets nettside her.
Norges Bondelags organisasjonssjefer fra landets fylker besøkte Losæter i Bjørvika på årets kaldeste dag 11.1.2016.


Fra jord til bord

– Vi synes det er viktig at folk i alle aldre får en bedre forståelse av hvordan mat produseres, og å se sammenheng mellom kvaliteten på matjorda og det man dyrker, sier Hovind.Formidling og kunnskapsutvikling er viktig i dette prosjektet. Bjørvika Utvikling samarbeider også med Natur videregående skole, som holder på å etablere et eget fag innen urbant landbruk.

Vi opplever en stor interesse for å dyrke urbant. Tenk deg at 3800 personer søkte om å få en 5 kvadratmeters parsell i «Herligheten» i 2012! Nå er det 100 slike parseller på Losæter. Stedet har utviklet seg til å bli en sosial møteplass og arena for kunst, kultur og urban dyring.

– I 2015 fikk setra besøk av sauer og lam fra Bogstad gård for å gjøre seg fete. Kanskje det blir mulighet for mer dyrehold i tiden fremover? undrer Anne Beate Hovind.


Anne Beate er prosjektleder for kunstprogrammet i Bjørvika Utvikling. Når urkornet spirer kan det være nødvendig med vanning.


Potetdugnaden ble gjort unna i fei da over 70 personer stilte opp til selvplukk og fellesskapet på Losæter, høsten 2015.


Frodig parsell i Herligheten med åker til venstre og Oslofjorden og Hovedøya i bakgrunnen.

(foto: Bjørvika Utvikling)