I går ble byggestart for det nye Deichmanske Hovedbibliotek markert i Bjørvika. Det betyr at Bjørvika Utvikling kan starte byggingen av Operaallmenningen sommeren 2015.


(Ill/copyright: Lund Hagem Arkitekter og Atelier Oslo)- Deichman er landets best besøkte kulturtilbud. Med byggingen av nytt hovedbibliotek i Bjørvika setter vi en ny standard for grunnmuren i kulturlivet. Vi har som mål å øke besøket på hovedbiblioteket fra en halv til 2 millioner årlig. Om bare tre år åpner det nye hovedbiblioteket for borgerne, sier Hallstein Bjercke, Kulturbyråd i Oslo.

Oslo kommune har et mål om at nye Deichmanske hovedbibliotek skal bli ett av Europas mest nyskapende, synlige og tilgjengelige folkebibliotek. Bygget blir sentralt plassert ved Operaallmenningen i Bjørvika, mellom Oslo S og Operaen.

Det er et tidsmessig og funksjonelt bygg, med høy arkitektonisk kvalitet. Det nye hovedbiblioteket blir det første kulturbygget i Norge som oppfyller kravene til et passivhusnivå. De norske arkitektkontorene Lund Hagem Arkitekter og Atelier Oslo ble i 2009 kåret som vinner av plan- og designkonkurransen for Deichman.

Operaallmenningen
Kommunalministeren vedtok i slutten av januar 2014 at det blir vannspeil på Operaallmenningen. Oslo kommune og Riksantikvaren har i lengre tid vært uenige om det skal bli vannspeil eller åpen løsning i det store bassenget på Operaallmenningen.-Jeg tror Operaallmenningen kan bli dette århundrets viktigste byrom i Oslo, sa Bård Folke Fredriksen, byråd for byutvikling i sin innledning på Bjørvikakonferansen 2013 «Ny by i byen».


Omtrent slik vil Operaallmenningen med vannspeil se ut om tre år. Det nye Deichman foran til høyre i bildet (ill:SLA, copyright: SLA/BU).


Her begynner det nye hovedbiblioteket i Bjørvika å ta form i januar 2014.

Bjørvika Infrastruktur har ansvaret for å bygge denne allmenningen, som er forventet ferdig utbygd i 2017 parallelt med det nye hovedbiblioteket i Bjørvika. – Vi vil gjerne starte byggingen av Operaallmenningen i tråd med faseplanene, sier Sverre Narvestad i Bjørvika Infrastruktur.  – Vi håper at PBE og kommunen behandler søknaden raskt, slik at vi kan starte opp som planlagt i 2015.

Linker
:

Animert video om det nye biblioteket: http://vimeo.com/48456078

Kulturbyggene i Bjørvika http://www.kulturbyggene-i-bjorvika.oslo.kommune.no

Kontaktperson: Haakon Berg Jensen, kommunikasjonssjef Kulturbyggene i Bjørvika (KIB), tlf: 974 08 707