Foto over: f.v. Rina Mariann Hansen, Raymond Johansen og Geir Lippestad. Foto: Anne Beate Hovind, Bjørvika Utvikling

Raymond Johansen fortsatte med å si at det med den nye byregjeringen vil bli en klarere ansvarsdeling, strengere styring og kostnadskontroll og at det blir lagt til rette for økte driftsinntekter ved at rundt 40% av Oslos nye hovedbiblioteket leies ut.

– Etter gjennomgangen de siste ukene var det ingen uenigheter i byrådet om at vi skulle gå videre med det nye Deichman, sa Johansen.

Geir Lippestad som er byråd for næring og eierskap, sa at det blir ingen store endringer i selve bygget, men at det vil bli bruksendringer i og med at 40% av det over 19.000 kvaderatmeter store bygget skal leies ut.

Rina Mariann Hansen, byråd for kultur, frivillighet og idrett, sa at de vil ta med biblioteket på råds i den videre utviklingen av planer.
©3D-modell Bjørvika www.bjorvikautvikling.no/3d-modell (okt. 2015)