Clarion Oslo’s kunstsamling

Clarion Oslo stiller ut et originalt verk av Munch i resepsjonen i samarbeid med Munchmuseet.

Clarion Oslo’s kunstsamling

Clarion Oslo stiller ut et originalt verk av Munch i resepsjonen i samarbeid med Munchmuseet.

Opphavsrett 3D-modell for Bjørvika og Oslo S-området

En samarbeidsavtale for forvaltning, drift og videreutvikling av en digital modell for Bjørvika og Oslo S-området ble inngått i 2014 mellom en rekke parter involvert i utbyggingen i og rundt Bjørvika. Det er klare avgrensninger knyttet til ekstern bruk av denne digitale bymodellen.

Opphavsrett 3D-modell for Bjørvika og Oslo S-området

En samarbeidsavtale for forvaltning, drift og videreutvikling av en digital modell for Bjørvika og Oslo S-området ble inngått i 2014 mellom en rekke parter involvert i utbyggingen i og rundt Bjørvika. Det er klare avgrensninger knyttet til ekstern bruk av denne digitale bymodellen.

DeFence

Kunstverk Kunstnere Sted Tidsrom DeFence – en levende kube på Sørenga Christine Istad & Vigdis Storsveen Sentralparken Sørengautstikkeren Vår 2012 – Sommer 2013 DeFence er en temporær, utendørs, interaktiv installasjon på Sørenga Utstikkeren som settes opp i samarbeid med Sørenga Utvikling, og med støttet av Norsk Kulturråd. DeFence er en 4 x 4 x 4 m […]

DeFence

Kunstverk Kunstnere Sted Tidsrom DeFence – en levende kube på Sørenga Christine Istad & Vigdis Storsveen Sentralparken Sørengautstikkeren Vår 2012 – Sommer 2013 DeFence er en temporær, utendørs, interaktiv installasjon på Sørenga Utstikkeren som settes opp i samarbeid med Sørenga Utvikling, og med støttet av Norsk Kulturråd. DeFence er en 4 x 4 x 4 m […]

DnBs kunstsatsninger

Kunstverk Sted Åpning 8-10 nye kunstverk og en stor eksisterende samling Operakvarteret Oktober 2012 DnB begynner å flytte inn i sitt nye hovedkontor i Operakvarteret fra høsten 2012. DnB jobber nå med et kunstprogram bestående av nye og eksisterende kunstverk som skal  lanseres i forbindelse med innflytningen i oktober. Mer informasjon legges ut etter åpning. […]

DnBs kunstsatsninger

Kunstverk Sted Åpning 8-10 nye kunstverk og en stor eksisterende samling Operakvarteret Oktober 2012 DnB begynner å flytte inn i sitt nye hovedkontor i Operakvarteret fra høsten 2012. DnB jobber nå med et kunstprogram bestående av nye og eksisterende kunstverk som skal  lanseres i forbindelse med innflytningen i oktober. Mer informasjon legges ut etter åpning. […]

Jazzprosjekt på Sørenga: 300 acting spaces

Kunstprosjekt Prosjektansvarlig Sted Tidsrom 300 acting spaces Alex Gunia Sørenga utstikkeren/Havnepromenade Deler av 2012 «300 acting spaces» er et improvisert musikkprosjekt initiert av Alex Gunia. Kunstprosjektet varer fram til mars 2013. I begynnelse av 2012 holdt de til i noen midlertidige lokaler ytterst på Sørengautstikkeren. Prosjektet flyttet til Caféteateret sommeren 2012. Prosjektet har blitt realisert i samarbeid […]

Jazzprosjekt på Sørenga: 300 acting spaces

Kunstprosjekt Prosjektansvarlig Sted Tidsrom 300 acting spaces Alex Gunia Sørenga utstikkeren/Havnepromenade Deler av 2012 «300 acting spaces» er et improvisert musikkprosjekt initiert av Alex Gunia. Kunstprosjektet varer fram til mars 2013. I begynnelse av 2012 holdt de til i noen midlertidige lokaler ytterst på Sørengautstikkeren. Prosjektet flyttet til Caféteateret sommeren 2012. Prosjektet har blitt realisert i samarbeid […]