Langkaia begynner å ta form. Arbeidet med den over 200 meter lange kaia pågår fra sør mot nord. Den åpner for ferdsel på nyåret og vil være helt ferdig rundt påske, menallerede nå er området et yndet sted for folk som vil ta bilder av operaen.

Langkaia vil bestå av en bred oppholds- og spasersone, et grøntområde som bl.a. skal inneholder et skatefelt, og bakerst mot Havnelageret er Langkaigata for biler og offentlig transport. Bildet illustrerer betongelementene, skillelinjen mellom granittbelegg/asfaltert areal og selve steinsettingen.

Den opprinnelige kaikanten i granitt bevares og vil være et synlig og karakterskapende element i utformingen av Langkaia.


Bjørvika Infrastruktur AS (BI) har ansvaret for styringen av utbyggingen. Selve arbeidet utføres av AF Havn AS og Braathen Landskapsentreprenør AS. Landskapsarkitekten er SLA (et dansk landskapsarkitetfirma).

”Det er mektig! Det blir nok veldig fint når det er ferdig”, utbrøt Hanne Bruun Møller fra landskapsarkitektskontoret SLA da hun var befaring på Langkaia 2. okt. 2012 med Trond Knapstad og Truls Clementz fra Bjørvika Infrastruktur AS.

Betongelementer har blitt satt opp og avgrenser Langkaia fra fortauet i Langkaigata og samme elementer som danner omramningen rundt plantebedene. Oppå betongelementene i spasersonen vil det kommet trebenker. Arbeidet med langsgående granitt som skiller asfaltareal mot kaifronten er også påbegynt.


Steinsettingen krever både tid og nøyaktighet.

Og omtrent slik vil det se ut når Langkaia står ferdig i 2013: