Det har vært enorm byggevirksomhet i Bjørvika de siste årene, og tross korona er det stadig mer som ferdigstilles og åpnes opp – både bygg, veier, strand og leiligheter. Bjørvika har fått mange nye naboer den siste tiden. Nye byggeprosjekter er under oppseiling i Bispevika sør, på Grønlia og Bjørvikas barne- og ungdomsskol mellom Losæter og Sørenga. I tillegg er det masse aktiviteter på bygulvet og i Bjørvikas offentlige rom.

Årets informasjonsmøte ble gjennomført i regi av Bjørvikaforeningen den 10.06.2021. Fra 10. etasje i det nye Munchmuseet fortalte flere av nøkkelpersonene i Bjørvika-utbyggingen om hva som skal skje i Bjørvika fremover. Herunder åpningen av Operastranda og MUNCH. Ordstyrer var Ida Gravdal Haldorsen, leder i Bjørvikaforeningen.

I vinduet under kan du se opptak av hele informasjonsmøtet. God fornøyelse!

PROGRAM

– Velkommen fra MUNCH – Stein Olav Henrichsen
– Grønlikaia skal utvikles bærekraftig – Marie Indrelid Winsvold Hav Eiendom
– Bjørvika skole: status fra Oslo kommune – Ragnar Helge Jacobsen Undervisningsbygg og Helene Damsgaard – Utdanningsetaten
– Bjørvika nå: byutvikling i nye Oslo – Synnøve Lyssand Sandberg OSU
– Bjørvikas nye offentlige rom – Trond Knapstad Bjørvika Utvikling
– Oslobuktas nyåpninger og planer – Caroline Krefting Carucel Eiendom
– Aktiviteter i Bjørvika – Ida Gravdal Haldorsen Bjørvikaforeningen