Foto: Futurefarmers (sommeren 2013)

Stedet blir permanent og er inspirert av Loelvas betydning av nasjonal verdi som Oslo bys opprinnelse, og som et historisk fruktbart bynært jordbruksområde.

På sætra møtes kunst og urbant jordbruk, og den vil bestå av et unikt eldhus med bakeovner, levende matjord, åker med urkorn og aktiviteter i regi av bl.a. Flatbread Society og Herligheten Parsellkollektiv.

Det er kunstnerkollektivet Futurefarmers og Amy Franceschini som står bak og er initiativtakerne.

Losætra har vokst fram gjennom en organisk prosess som begynte med Herligheten parsellhager for 3 år siden og folks engasjement og bruk av stedet. Losæter er en intervensjon og blir en annerledes utvikling av byens offentlige rom hvor overraskelser, møter og det ikke planlagte kan skje. Og det kommer naturligvis dyr til sæters et par ganger i sommer.

Flatbread Society på Losæter er et kunstprosjekt i Bjørvika initiert av Futurefarmers på oppdrag av Bjørvika Utvikling. Prosjektet produseres av Bjørvika Utvikling i samarbeid med kunstnerne og støttes av Statens vegvesen Region øst.

Her er noen bilder som Futurefarmers tok sommeren 2013:


Såfrøaksjon.


Brødbakst og suppeservering i midlertidig bakehus etter såfrøaksjonen.


Sanking av honning i regi av ByBi på Loallmenningen.


Nysådd åker med Bjørvikas skyline i bakgrunnen.