Program 2013: BO, LIV OG RØRE

Tid: Onsdag 14. november kl. 09:00 – 16:00
Sted: Vismabygget, Dronning Eufemias gate 16, 1. etg.
Pris: Konferansen er gratis, men krever påmelding
Mer info: info@bjorvikautvikling.no

Ordstyrer Asbjørg Næss, fagansvarlig miljø, Bjørvika Infrastruktur AS
09:00 Velkommen Eva Hagen, administrerende direktør Hav Eiendom
Hvilke ambisjoner har Oslo kommune for Bjørvika? Ola Elvestuen, Byråd for miljø og samferdsel i Oslo 
Kortreist hverdag – Forutsetning for lavutslippssamfunnet?
Kortreist hverdag og miljøvennlige transportløsninger, to forutsetninger for lave klimagassutslipp Eivind Selvig,  cand. scient Civitas
Hva skal til for at beboerne i Bjørvika bidrar til nullutslippssamfunnet? Arild Hermstad, daglig leder FIVH (Fremtiden i våre hender)
10:30 Hva må til for at folk skal gå, sykle og reise kollektivt i Bjørvika?
Utbyggernes planer for ferdigstillelse av bygningsmassen. Thor Thoeneie, vise adm. direktør / direktør marked og forretningsutvikling OSU
Oslo sentrum – et rom for utvikling.

Kommunens strategi for miljøvennlig transportløsninger for Bjørvika

Hans Edvardsen, etatsdirektør/CEO Bymiljøetaten  
Hvordan blir kollektivtilbudet i Bjørvika? Halvor Jutulstad, plansjef infrastruktur og miljø, uter AS
På sykkel i en levende by! Hulda Tronstad, informasjonssjef Syklistenes landsforbund
Hvordan kan det bli attraktivt å gå i Bjørvika? Ellen Haug, Sivilarkitekt, Civitas
Bildeling, en smartere måte å disponere bil på. Arne Lindelien, daglig leder Bilkollektivet Oslo
Spørsmål & kommentarer  
12:15 Lunsj  
13:00 Hva skaper byliv og kortreist hverdag?
  Utbyggernes planer for  bygulvet Thor Thoeneie, vise adm. direktør / direktør marked og forretningsutvikling OSU
  Byliv og verdien av bylivskvaliteter Alexander Ståhle, byutviklingsforsker, Spacescape (Sverige)
  Hva må til for å sikre at publikumsattraksjoner klarer seg økonomisk over tid? Carl Erik Krefting, styreleder Søylen Eiendom
<class=»msonormal»>Jan Vardøen, gründer på Grünerløkka
  Byrom som sosial arena Einar Lilleby, sjefsarkitekt/professor, Vegdirektoratet/UMB
  Herligheten – om engasjement og sakte planlegging Anne Beate Hovind, prosjektleder kunst Bjørvika Utvikling
  Bylyd – Gøy for meg, Støy for deg! Tor Halmrast, komponist og akustiker Statsbygg/UiO
  Spørsmål & kommentarer  
16:00 Avslutning Eva Hagen, adm. direktør Hav Eiendom