Åpen dag i Bjørvika. Til fots i senketunnelen.

Les mer