Åpning av broa og stasjonsallmenning Øst. Foto fra åpning. Om åpningen.

Les mer