Bjørvikakonferansen 2011: «Offentlige rom i byutviklingen – Med utgangspunkt i allmenningene i Bjørvika»

Får folk i Oslo og Bjørvika gode offentlige rom? Blir byrommene en plass for alle? Eller blir det mye form og lite folk? Forsvinner de gode visjonene i realisering av planene?

Med konferansen «Offentlige rom i byutviklingen – Med utgangspunkt i allmenningene i Bjørvika» ønsker vi å få fram nye perspektiver og synspunkter på hvordan utvikle gode offentlige rom. Vi ønsker refleksjon og diskusjon rundt utfordringene som ligger i å komme fra visjon og plan, og til en konkret, ny virkelighet. Vi vil spørre om vi er på rett vei, eller om erfaringer og ny kunnskap gjør at vi trenger å justere kursen.

Bjørvika Utvikling har gleden av å invitere til konferanse om hva som skal til for å skape  gode offentlige rom, med særlig vekt på utformingen av allmenningene i Bjørvika.

Tid: Mandag 26. sept. 2011, kl. 08.30-16.00
Sted: PwC-bygget, Dronning Eufemias gate 8, (OperaKvarteret/Bjørvika)
Pris: 500,-  (200,- studenter)
Infokonferanse@bjorvikautvikling.no.
Program: Se her.

Bakgrunn
Det nærmer seg 10 år siden reguleringsplanen for Bjørvika ble vedtatt. Og det er allerede gått 6 år siden Gehl Arkitekter sammen med SLA vant konkurransen om de offentlige rommene i Bjørvika med konseptet ”Nyt Byliv”. Arbeidet med å realisere planene pågår for fullt. I april åpnet ny gangbru mellom Grønland og Bjørvika, og samtidig åpnet også første del av Stasjonsallmenningen – en av de syv allmenningene i Bjørvika. Debatten om utviklingen av Bjørvika og de offentlige rommene har pågått parallelt. Flere av premissene som opprinnelig lå til grunn i planene har endret seg med bl.a. nye politiske vedtak. I mai inngikk for eksempel størrelsen på det offentlige rommet Kongsbakken i forliket om et nytt Munchmuseum og om vannspeil i Operaallmenningen.

En av de viktigste suksessfaktorene i Bjørvika er at allmenningene blir gode og velfungerende offentlig rom for alle byens borgere. Denne konferansen vil fokusere på utformingen av offentlige rom og hvordan vi omsetter visjonene og planene til konkret virkelighet. Vi vil se på form, innhold og de menneskelige aspektene ved offentlige rom, og også på måten vi arbeider og samarbeider i en lang gjennomføringsfase.

Målgruppe
Konferansen er aktuell for alle aktører som planlegger og bygger offentlige rom – byutviklere, eiendomsutviklere, byggherrer, offentlige etater, arkitekter, landskapsarkitekter, urbanister, kunstnere, rådgivere.