Bjørvikakonferansen 2013

OSU, HAV Eiendom og Bjørvika Utvikling har gleden av å ønske deg velkommen til Bjørvikakonferansen «Ny by i byen» 12. november.

Les  artikkelen «Levende bydel i utbyggingsfasen» med bilder, video og linker til foredragene (lagt ut 19.nov.2013).

Tid: Tirsdag 12.nov. kl. 09.00 -14.00
Sted: Auditoriet i Vismabygget, Dronning Eufemiasgate 16 (inngang fra Akrobaten o/e Trelastgata) – link til kart
Påmelding/pris: Konferansen (inkl. lunsj) er gratis, men krever påmelding.
Kontaktinfo:info@bjorvikautvikling.no

Ved utgangen av 2013 er 25% av utbyggingen i Bjørvika ferdig. Hvilken bydel ser vi konturene av 10 år etter at reguleringsplanene ble vedtatt? Hvilken rolle vil Bjørvika få i Oslo? Hva vil kulturbyggene bety for utviklingen og bruken av området? Hvordan kan sjøsiden benyttes av Oslos befolkning? Hvilke kvaliteter må Bjørvika ha for at andre enn de som bor og jobber der skal bruke de offentlige rommene? Hvordan sikres mangfoldet?  Hvordan blir de neste 10 årene? Og er det rom for endring i planene?

Innledere og publikum inviteres til å reflektere over disse spørsmålene. Bjørvikakonferansen er en årlig happening. I 2012 diskuterte vi tema knyttet til «Hvordan lykkes med yrende byliv, kortreist hverdag og lave klimagassutslipp?»

PROGRAM

Ordstyrer: Anne Beate Hovind, Bjørvika Utvikling.

08:30 Kaffe og registrering
09:00 Ny by for alle?

Offentlige rom og sjøfront
– Geir Lynnebakken, daglig leder Bjørvika Utvikling

Bygulvet, boliger og næringsutvikling
– Eivind Hartmann, plandirektør HAV Eiendom
– Paul E. Lødøen, adm.dir. OSU

10:00 Placemaking Björvika – urban attraktivitet och action
– Alexander Ståhle, byutviklingsforsker, Spacescape
11:00 Byutvikling av ”kulturmilen”!
– Bård Folke Fredriksen, byråd for utviklingAnnerledes områder krever annerledes tanker. -Erfaringer fra Vulkan
– Sverre Landmark, markedsdirektør Aspelin Ramm
11:45 Lunsj
12:15 Kultur, næring og kulturell infrastruktur
– Hallstein Bjercke, byråd for kultur og næring
12:40 Samtale: Bjørvika – for hvem?

– Alan Bendu, prosjektleder bydel Gamle Oslo: Hvordan bruker unge ikke-vestlige innvandrere offentlige rom?

– Helene Gallis, beboer i Gamlebyen: “Organiske” møteplasser

– Reidun Stubbe, seniorrådgiver Bymiljøetaten: Friluft og rekreasjon på land og vann i Bjørvika

– Bård Folke Fredriksen, byråd for utvikling

– Hallstein Bjercke, byråd for kultur og næring

14:00 Avslutning


Les  artikkelen «Levende bydel i utbyggingsfasen» med bilder, video og linker til foredragene (lagt ut 19.