Bjørvikakonferansen 2013

Velkommen til Bjørvikakonferansen «Ny by i byen» tirsdag 12. november. Her vil vi reflektere over hvilken rolle Bjørvika vil få i Oslo.

Ved utgangen av 2013 er 25% av utbyggingen i Bjørvika ferdig. Hvilken bydel ser vi konturene av 10 år etter at reguleringsplanene ble vedtatt? Hvilken rolle vil Bjørvika få i Oslo? Hvilke kvaliteter må Bjørvika ha for at andre enn de som bor og jobber der skal bruke de offentlige rommene?

Byrådene Bård Folke Fredriksen og Hallstein Bjercke kommer for å holde innledninger om «kulturmilen» og kulturell infrastruktur. Andre innledere er bl.a. byutviklingsforsker Alexander Ståhle fra Sverige og Sverre Landmark (Aspelin Ramm).

Kommer du?  

SE PROGRAM HER!