Bjørvikakonferansen 2014: «Bylykke»

PROGRAM  |  OM INNLEDERNE


OSU, HAV Eiendom og Bjørvika Utvikling har gleden av å ønske velkommen til Bjørvikakonferansen 2014 med fokus på «BYLYKKE – Rolige boligområder vs. pulserende byliv». På konferansen vil vi se nærmere på temaene «bylykke» og bylivskvaliteter, og den allestedsnærværende urbanismens muligheter, potensielle konflikter og dilemmaer.

TID: tirsdag 18. november fra kl. 09.00 til 14.00
STED: Dronning Eufemias gate 16
PÅMELDING/PRIS: Konferansen (inkl. lunsj) er gratis, men krever påmelding.
KONTAKTINFO: info@bjorvikautvikling.no

Les  artikkelen «Bylykkens dilemmaer i Bjørvika» med bilder fra konferansen og linker til foredragene. 

Bakgrunn:
I Bjørvika er hovedveinettet snart ferdig og utbyggingen av boliger og bygulvet skyter derfor fart, bl.a. i Bispevika og mellom Operaen og Oslo S. I Operakvarteret jobber allerede rundt 10.000 mennesker, og på Sørenga er 450 boliger innflyttet. Neste sommer åpner et fantastisk sjøbad og park på over 8 mål ytterst på Sørengautstikkeren for hele Oslos befolkning.

Innledere:
Guri Melby, Byråd for miljø og samferdsel, Ellen de Vibe, Direktør PBE, Viktoria Walldin fra White Arkitekter i Sverige, Ola Refsnes, Liebling Cafe, Steven Gersh, Norsk forening mot støy og representanter fra utbyggerne.

Arne Hjeltnes har nylig ”flyttet” inn i Bjørvika som medeier i restauranten ”Vaaghals”. Han er konferansier og vil også holde et avsluttende innlegg.

På konferansen inviteres innledere og publikum til å reflektere over følgende spørsmål:

  • Hva skal til for at folk skal trives i Bjørvika og Oslo sentrum, både som beboer og besøkende?
  • Hvordan kan vi forene rolige boligområder med pulserende byliv?
  • Er det motsetning  mellom utbygging av private boliger og byrom som er offentlig tilgjengelig?
  • Hva er kriteriene for godt bymiljø – fra et helse- og miljøperspektiv?
  • Hva er ingrediensene i levende bygulv og godt bymiljø?
  • Hvilke behov har de næringsdrivende? Og hva ønsker beboere og besøkende seg?

Bjørvikakonferansen er en fagkonferanse om byutvikling generelt og Bjørvika spesielt som arrangeres for fjerde år på rad. Den er gratis og er åpen for alle, og deltakelse spenner fra utbyggere, byutviklere, etater og nabolag til urbanister, studenter og akademikere.

VELKOMMEN!