Bjørvikakonferansen 2015

TID: tirsdag 24. nov. fra kl. 09.00 til 14.00
STED: Dronning Eufemias gate 16, auditoriet ved resepsjonen.
PÅMELDING/PRIS: Konferansen (inkl. lunsj) er gratis, men krever påmelding.
INNLEDERNE /   PROGRAMMET

Oslo S Utvikling, HAV Eiendom og Bjørvika Utvikling har gleden av å ønske velkommen til Bjørvikakonferansen 2015 Aktiv på BYvis.

Utbyggerne i Bjørvika har som mål å skape en aktiv, levende og mangfoldig bydel. Mangfold blir aldri større enn de ytterpunktene vi setter selv. På konferansen inviteres innledere og publikum til å reflektere rundt Bjørvikas mulige mangfold: Om ytterpunkter, hvordan byggeplass OG byliv kan kombineres, folks behov og medvirkning, om tilrettelegging av et mangfoldig kunst, kultur og aktivitetstilbud – sommer som vinter – i denne delen av fjordbyen Oslo.

Bjørvikakonferansen er en fagkonferanse om byutvikling generelt og Bjørvika spesielt som arrangeres for femte år på rad. Den er gratis og er åpen for alle, og deltakelse spenner fra utbyggere, byutviklere, etater og nabolag til urbanister, studenter og akademikere.

Vi er veldig glade for at Marianne Borgen, Oslos ordfører, åpner konferansen.

Innledere:

  • Representanter fra utbyggerne ved Geir Lynnebakken (Bjørvika Utvikling),  Rolf Thorsen (Oslo S Utvikling) og Eva Hagen (HAV Eiendom).
  • Henrik Svalheim (Munchmuseet), Anne Beate Hovind (Bjørvika Utvikling) og Kristin Danielsen (Deichmanske) innleder om kunst og kultur som aktiviserer og inkluderer.
  • Deni Ruggeri (NMBU), Henning Hoff Wikborg (DNT), Even Bakken (Dronninga Landskap), Riccardo Di Modugno (Bjørvika sportsklubb) og Ellen Vik Ossiannilsson (Frigo – Friluftssenteret i Gamle Oslo) snakker om urbant friluftsliv for en mangefasettert befolkning.

Bakgrunn og status i Bjørvika
Reguleringsplanen for Bjørvika ble vedtatt i 2003. Ved utgangen av 2015 er omtrent 30 % av bolig- og næringsutbyggingen ferdigstilt. Totalt jobber det i dag over 10.000 mennesker i Bjørvika. I Barcode åpner bygulvet opp mer hver dag. Utbyggingen skyter fart i Bispevika og mellom Operaen og Oslo S. Sjøbadet på Sørenga åpnet i sommer, og det samme gjorde Losæter, en ny kulturinstitusjon i Bjørvika dedikert til kunst og urbant jordbruk. I september ble det første spataket tatt for nytt Munchmuseum i Bjørvika. Sørenga går inn i siste fase med boligbygging og rundt 500 leiligheter er innflyttet. Allmenninger, offentlige rom og havnepromenaden ferdigstilles i takt med den øvrige utbyggingen.

Illustrasjonen øverst: © 3D-modell Bjørvika www.bjorvikautvikling.no/3d-modell (august 2015)