Bjørvikakonferansen 2016: Om å vokse opp midt i byen