BO, LIV OG RØRE – Bjørvikakonferansen 2012

Hvordan lykkes med yrende byliv, kortreist hverdag og lave klimagassutslipp? OSU, HAV Eiendom og Bjørvika Utvikling ønsker velkommen til Bjørvikakonferansen 14. nov. 2012.

 

Hva er koblingen mellom kortreist hverdag og lavutslippssamfunnet? Hvordan kan vi best mulig legge til rette for at folk skal gå, sykle og reise kollektivt i hverdagen? Hva skaper yrende byliv og større toleranse for bylyder? Hvordan sikre langsiktighet for de som etablerer seg i Bjørvika? Hvordan sikre liv og røre i utbyggingsfasen?

OSU, HAV Eiendom og Bjørvika Utvikling har gleden av å ønske deg velkommen til Bjørvikakonferansen 14. november hvor vi vil få frem nye perspektiver og synspunkter rundt det å bo og leve i by. Vi vil spørre om vi er på rett vei i Bjørvika, eller om erfaringer og ny kunnskap gjør at vi trenger å justere kursen.

Se Program: BO, LIV OG RØRE.

Tid: Onsdag 14. november kl. 09:00 – 16:00
Sted: Vismabygget, Dronning Eufemias gate 16, 1. etg.
Pris: Konferansen inkl. lunsj er gratis, men krever påmelding.
Mer infoinfo@bjorvikautvikling.no

Konferansen er aktuell for alle aktører som planlegger og bygger by, eiendomsutviklere, byggherrer, næringsdrivende, offentlige etater, miljørådgivere, arkitekter, landskapsarkitekter, urbanister.

Bjørvika er et foregangsområdet for miljø og bærekraftig utvikling. Les mer om det overordnede miljøoppfølgingsprogrammet for Bjørvika her.

Bjørvikakonferansen er en årlig happening. I fjor var temaet «Offentlige rom og byutvikling«.

Andre relevante linker: 

Blogger og sosiale medier som tar for seg spørsmål knyttet til Bjørvika.

Hver onsdag sier Aftenposten Aftens bypanel sin mening om aktuelle Oslo-spørsmål. 17.okt.2012: Kan det bli folkeliv i Bjørvika?